Onze school

Samen het leven leren
Daltonschool Helen Parkhurst Tilburg

Onze onderwijskundige identiteit baseren we op de ideeën van de Amerikaanse pedagoge Helen Parkhurst (1887-1973), de grondlegster van het Daltononderwijs. Onze uitgangspunten hierbij zijn:      

  • Samen leren
  • Leren door doen
  • Leren doe je zelf
  • Levensecht leren
  • Leren door uit te gaan van verschillen

     

Je ziet dit ook terug in ons motto: “Samen het leven leren.” 

Daltonschool

Ieder kind moet veilig, gezond, gelukkig en kansrijk op kunnen groeien. Onze school speelt daarin een essentiële rol. Wij bieden een prettige, veilige en duurzame leeromgeving waarin elk kind zich optimaal kan ontwikkelen.
Het is onze ambitie om te gaan met verschillen die er tussen kinderen bestaan en we staan open voor de eigenheid en onderwijsbehoeften van ieder individu. Vanuit die positieve benadering, creëren we situaties waarbinnen iedereen succeservaringen op kan doen. Binnen onze school staan de vijf door De Nederlandse Daltonvereniging uitgewerkte kernwaarden centraal. Deze kernwaarden zijn; samenwerken, vrijheid in gebondenheid, zelfstandigheid, effectiviteit en reflectie. De kernwaarden geven vorm en inhoud aan ons onderwijs, geven richting aan ons professioneel handelen en liggen onder alle keuzes die we maken. De kernwaarden zijn daarnaast pedagogische en persoonsvormende vaardigheden die we onze leerlingen aanleren. Lees meer

BegaafdheidsProfielSchool

Daltonschool Helen Parkhurst is BegaafdheidsProfielSchool. Op Daltonschool Helen Parkhurst dagen we alle kinderen uit om hun talenten te onderzoeken en optimaal in te zetten. Dat doen we als Dalton- en BegaafdheidsProfielSchool door te differentiëren in de instructie die we kinderen bieden, met ons themagericht onderwijs én met het TalentLab. Het TalentLab is een voltijdsprogramma voor meer- en hoogbegaafde leerlingen. Hiermee biedt onze school aan meer- en hoogbegaafde leerlingen uitdagend en passend onderwijs binnen hun eigen vertrouwde school én woonomgeving. Lees meer