Praktische informatie

Hieronder vind je praktische informatie zoals schooltijden, vrije dagen, vakanties, jaarkalender, schoolapp.
Kleuter aan het knutselen

Schooltijden Schaepmanstraat

Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag

8.30 - 14.30 uur

Woensdag

8.30 - 12.30 uur

Op onze school werken wij middels een continurooster, wat inhoudt dat alle kinderen op school lunchen onder begeleiding van een volwassenen.  

Schooltijden Pastoriestraat

Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag

8.15 - 14.15 uur

Woensdag

8.15 - 12.15 uur

Op onze school werken wij middels een continurooster, wat inhoudt dat alle kinderen op school lunchen onder begeleiding van een volwassenen. 

Vakanties

Herfstvakantie         
16 oktober 2023 t/m 20 oktober 2023 

Kerstvakantie           
25 december 2023 t/m 5 januari 2024 

Voorjaarsvakantie
12 februari 2024 t/m 16 februari 2024 

Tweede Paasdag
1 april 2024 

Meivakantie
22 april 2024 t/m 3 mei 2024 

Hemelvaart
9 en 10 mei 2024 

Tweede Pinksterdag
20 mei 2024 

Zomervakantie
8 juli 2024 t/m 16 augustus 2024                                      

Studiedagen

Woensdag 1 november 2023 

Woensdag 6 december 2023 

Dinsdag 27 februari 2024 

Maandag 8 april 2024  

Vrijdag 21 juni 2024 

Schoolapp

Wij gebruiken de schoolapp. Om toegang tot de app te krijgen, download je ‘de Basisschool App’ in de AppStore (iOS) of de Google Play Store (Android)

iOS

Android

Medezeggenschap

Op onze school functioneert een medezeggenschapsraad (MR). De term medezeggenschapsraad geeft heel goed weer wat de raad doet. Ouders en leerkrachten die er zitting in hebben, hebben mede wat te zeggen over vele zaken die de school aangaan. Je kunt o.a. denken aan: huisvesting, vakantierooster, zorgplan, personeelsbeleid, activiteitenplan en veiligheidsbeleid. Ook kan de MR leden afvaardigen in externe werkgroepen.  

In de MR zitten ouders en leerkrachten die allen democratisch gekozen worden. Alle ouders/ verzorgers kunnen zich kandidaat stellen en worden via verkiezingen benoemd. De zittingsduur is in principe 3 jaar. 

De MR vergadert ongeveer 10 keer per jaar, waarbij minimaal een keer met de oudervereniging en het team. Alle vergaderingen zijn openbaar en iedereen is van harte welkom. 

De oudergeleding bestaat op dit moment uit:
Cyriel Pfenning
Lieke van Spaandonk
Martin Boudestein
Rianne Donders
Ruben Koeweiden

De personeelsgeleding bestaat op dit moment uit: 
Femke van den Biggelaar
Rutger Snijder
Bregje van de Vondervoort
Lyan Stupers
Danique Simons

Ouderraad

De ouderraad vergadert maandelijks over diverse activiteiten binnen de school zoals; Kerstmis, Sinterklaas, Carnaval, sportdag en Stappendag. Alle vergaderingen zijn openbaar en je bent daarbij van harte welkom. Informatie vanuit de ouderraad (OR) ontvang je via de nieuwsbrief. De vergaderdata staan op de jaarkalender.

Voor- en naschoolse opvang

Voor de voor- en naschoolse opvang kun je gebruikmaken van diverse aanbieders waarmee wij samenwerken. 

BSO Tierentijn

BSO Norlandia

Cultuur BSO Monopole

Urban BSO Spoorpark

Sport BSO Pelikaan

Sportwereld Drieburcht

Schooltijden Schaepmanstraat

Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag

8.30 - 14.30 uur

Woensdag

8.30 - 12.30 uur

Op onze school werken wij middels een continurooster, wat inhoudt dat alle kinderen op school lunchen onder begeleiding van een volwassenen.  

Vakanties

Herfstvakantie         
16 oktober 2023 t/m 20 oktober 2023 

Kerstvakantie           
25 december 2023 t/m 5 januari 2024 

Voorjaarsvakantie
12 februari 2024 t/m 16 februari 2024 

Tweede Paasdag
1 april 2024 

Meivakantie
22 april 2024 t/m 3 mei 2024 

Hemelvaart
9 en 10 mei 2024 

Tweede Pinksterdag
20 mei 2024 

Zomervakantie
8 juli 2024 t/m 16 augustus 2024                                      

Medezeggenschap

Op onze school functioneert een medezeggenschapsraad (MR). De term medezeggenschapsraad geeft heel goed weer wat de raad doet. Ouders en leerkrachten die er zitting in hebben, hebben mede wat te zeggen over vele zaken die de school aangaan. Je kunt o.a. denken aan: huisvesting, vakantierooster, zorgplan, personeelsbeleid, activiteitenplan en veiligheidsbeleid. Ook kan de MR leden afvaardigen in externe werkgroepen.  

In de MR zitten ouders en leerkrachten die allen democratisch gekozen worden. Alle ouders/ verzorgers kunnen zich kandidaat stellen en worden via verkiezingen benoemd. De zittingsduur is in principe 3 jaar. 

De MR vergadert ongeveer 10 keer per jaar, waarbij minimaal een keer met de oudervereniging en het team. Alle vergaderingen zijn openbaar en iedereen is van harte welkom. 

De oudergeleding bestaat op dit moment uit:
Cyriel Pfenning
Lieke van Spaandonk
Martin Boudestein
Rianne Donders
Ruben Koeweiden

De personeelsgeleding bestaat op dit moment uit: 
Femke van den Biggelaar
Rutger Snijder
Bregje van de Vondervoort
Lyan Stupers
Danique Simons

Schooltijden Pastoriestraat

Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag

8.15 - 14.15 uur

Woensdag

8.15 - 12.15 uur

Op onze school werken wij middels een continurooster, wat inhoudt dat alle kinderen op school lunchen onder begeleiding van een volwassenen. 

Studiedagen

Woensdag 1 november 2023 

Woensdag 6 december 2023 

Dinsdag 27 februari 2024 

Maandag 8 april 2024  

Vrijdag 21 juni 2024 

Schoolapp

Wij gebruiken de schoolapp. Om toegang tot de app te krijgen, download je ‘de Basisschool App’ in de AppStore (iOS) of de Google Play Store (Android)

iOS

Android

Ouderraad

De ouderraad vergadert maandelijks over diverse activiteiten binnen de school zoals; Kerstmis, Sinterklaas, Carnaval, sportdag en Stappendag. Alle vergaderingen zijn openbaar en je bent daarbij van harte welkom. Informatie vanuit de ouderraad (OR) ontvang je via de nieuwsbrief. De vergaderdata staan op de jaarkalender.

Voor- en naschoolse opvang

Voor de voor- en naschoolse opvang kun je gebruikmaken van diverse aanbieders waarmee wij samenwerken. 

BSO Tierentijn

BSO Norlandia

Cultuur BSO Monopole

Urban BSO Spoorpark

Sport BSO Pelikaan

Sportwereld Drieburcht