Jongen in bladeren

De school

Onze missie

Ieder kind moet veilig, gezond, gelukkig en kansrijk op kunnen groeien. Onze school speelt daarin een essentiële rol. Wij bieden een prettige, veilige en duurzame leeromgeving. Ieder kind kan zich ontwikkelen tot een goede burger in de dynamische omgeving van het centrum van Tilburg. 

De Stappen is een prettige, veilige school van bijna 600 leerlingen, op 2 locaties. Beide locaties werken vanuit dezelfde missie en visie. Veel kinderen komen uit de wijk Tilburg Oud-Noord, waardoor De Stappen een echte buurtschool kan worden genoemd. Als buurtschool werken we nauw samen met partners in de wijk. De school staat bekend om zijn warme, laagdrempelige en kleinschalige uitstraling. Ouders zien wij als onze educatieve partners. Het onderwijs op De Stappen is herkenbaar en continu in ontwikkeling. Wij zijn dan ook een lerende organisatie. 

Onze visie

Het spelende, ontdekkende en onderzoekende kind staat centraal op De Stappen. Kindgericht werken betekent op onze school het eigenaarschap, waar mogelijk, bij de kinderen leggen, waarbij de leerkracht meer en meer een coachende rol gaat vervullen.

Samenwerken tussen kinderen op diverse niveaus en verschillende leerjaren vormt de basis voor ons onderwijs. Het leren vanuit een thematische context is belangrijk in ons onderwijs. De nabijgelegen Spoorzone biedt onze school hierbij een rijke, uitdagende leeromgeving. De kinderen leren in de echte wereld en deze wereld komt de school binnen. Ouders zijn bij dit alles een belangrijke partner. Met elkaar delen wij de verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling en het welbevinden van de kinderen. Wij zorgen voor elkaar en de wereld om ons heen. Het motto van De Stappen is dan ook: “Samen verantwoordelijk voor groei”.

De Stappen in 3 minuten
Schoolplan

Binnenkort vind je hier het beleidsplan voor de periode 2024-2028.

Schoolgids

Klik hier voor de schoolgids. In de schoolgids vind je praktische zaken over de organisatie van ons onderwijs.