Welkom bij

Kind­centrum Tierentijn

Kindcentrum Tierentijn heeft heeft een kinderdagverblijf en een buitenschoolse opvang. Kinderen van 0-13 jaar zijn van harte welkom!
Tierentijn gebouw en groene tuin

Onze locatie Tierentijn vind je aan de Pastoriestraat in de Tilburgse wijk Goirke / Oud Noord. Je kunt bij ons terecht voor kinderdagopvang voor kinderen van 0-4 jaar en voor buitenschoolse opvang (bso) voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 13 jaar.
Kinderopvang Tierentijn vormt samen met dependance basisschool De Stappen een kindcentrum. Een plek waar kinderen terecht kunnen voor educatie, ontwikkeling, opvoeding en opvang. 

De gehele locatie is ingericht vanuit het thema: Textiel.
De naam Tierentijn staat voor het verweven van verschillende stoffen. Het verweven van verschillende stoffen vergelijken we symbolisch met de nauwe verbintenis (verweving) tussen kinderopvang en onderwijs. Samen vormen ze één geheel. Van baby tot puber kan het kind hier terecht en creëren we een verbintenis.

Kinderdagverblijf groep Grasbuik