Visie

Op De Sporckt werken we dagelijks vanuit onze vier pijlers. Daarmee laten we zien waar we voor staan en zeggen wij:
“Zo doen we dat op De Sporckt!”
Aula Sporckt

Samen met de Spelende kinderopvang vormen wij Kindcentrum Tuindorp. We trekken samen op in onderwijs & opvang. Onze visie bestaat uit vier pijlers. Deze zijn actief en doelgericht lerenpersoonlijke ontwikkelingeducatief partnerschap en een veilige en vertrouwde omgeving

Wij zien leren als een actief proces. We bieden structuur en duidelijkheid aan, zodat er een veilige omgeving ontstaat. Kinderen leren actief en doelgericht, omdat we werken vanuit leerlijnen en zorgen voor afwisseling in werkvormen. Daarnaast zorgen we voor samenhang in het leren door zaakvakken (bijv. aardrijkskunde, geschiedenis en natuur) geïntegreerd aan te bieden met IPC.

Een veilige en vertrouwde omgeving

Leerkrachten zijn professionals in groepsvorming en -begeleiding. Zij creëren op hun eigen wijze veiligheid en structuur in de groep, dit zorgt voor een veilige omgeving voor onze leerlingen. Vanuit deze veiligheid ontstaan er groeps- en paralleloverstijgende activiteiten, waarbij we onze leerlingen uitnodigen en uitdagen om zichzelf te ontwikkelen. We werken vanuit wederzijds vertrouwen en respect in verbinding met onze omgeving. Wij zijn een Kanjerschool en werken in alle groepen met gediplomeerde leerkrachten vanuit de Kanjertraining.
Kanjer Sporckt

Actief en doelgericht leren

Leren is een actief proces. We willen dat leerlingen op een gemotiveerde en betekenisvolle manier leren. Dat doen wij door actieve en coöperatieve werkvormen te gebruiken. Daarnaast integreren wij zaakvakken (aardrijkskunde, geschiedenis, natuur etc.) zodat er voor leerlingen samenhang in het leren ontstaat. Naast de gymlessen bieden we ook beweeglessen aan op ons groene schoolplein. Zo werken we doelgericht aan de totale ontwikkeling van het kind. De onderwijsbehoefte van de leerling staat bij ons centraal, ingevuld vanuit het vakmanschap van de leerkracht.
Aula 2 Sporckt

Educatief partnerschap

Als kindcentrum trekken we samen op met de Spelende kinderopvang in onderwijs en opvoeding. Als school willen we in een actieve verbinding staan met ouders, onze partners in de wijk en onze omgeving. Op diverse manieren werken we samen met ouders aan de ontwikkeling van hun kind. Dit noemen wij educatief partnerschap. Een voorbeeld daarvan is het voeren van verbindende gesprekken tijdens thema-avonden, inloopmomenten in de groep en de driehoeksgesprekken in het kader van het portfolio.
Driehoeksgesprekken Sporckt

Persoonlijke ontwikkeling

Vanuit een positieve sfeer werken wij aan de pedagogische opdracht van onze school. Voor een optimale ontwikkeling is het van belang dat de leerkracht iedere leerling ziet en kent. Als leerlingen weten waar ze goed in zijn en wat ze lastig vinden, leren ze betere keuzes te maken in het leerproces. We stimuleren leerlingen actief en bewust op cognitief, sociaal-emotioneel en creatief gebied. Leerlingen zijn trots op hun prestaties en deze successen worden gevierd. Met het portfolio brengen we de ontwikkeling van leerlingen in kaart.
Buiten Sporckt