Klaslokaal sporckt

Ons onderwijs

Groep 1 - 4

In de groepen 1 en 2 staat het spelend leren centraal, waarbij de nadruk ligt op het spel. Vanaf groep 1 groeperen wij de leerlingen in losse jaargroepen. Groep 1/2 zit bij ons dus niet bij elkaar. Zo komt de instroom van 4-jarigen alleen in de groepen 1. Daar wordt de basis gelegd, zowel didactisch als pedagogisch. Kinderen worden zelfredzaam en leren de regels en procedures kennen van onze school. Het voordeel daarvan is dat de groepen 2 stabiel blijven in leerlingaantal.

Vervolgens kan er in die groepen actief en doelgericht worden gewerkt om leerlingen een goede basis te geven voor groep 3. In de groepen 3 & 4 vindt er een overgang plaats, waarbij de nadruk ligt op het (formele) leren. Zo wordt er met actieve & coöperatieve werkvormen  gewerkt o.a. door middel van circuits. Op deze manier oefenen en herhalen we eerder aangeboden lesstof op een aantrekkelijke manier, passend bij de leeftijdsgroep en interesses van het kind.

Als wij op Basisschool De Sporckt over het jonge kind spreken, dan bedoelen wij daarmee de leerlingen in de groepen 1 t/m 4. 

Groep 5 - 8

Vanaf groep 5 vloeit het spelend leren over in het leren vanuit een onderzoekende houding. Wij vinden het belangrijk dat de onderzoekende houding van het kind behouden (of aangeleerd) wordt, zodat het succesvol aan het vervolgonderwijs kan beginnen. Om dit doel te bereiken werken we op school met IPC. We integreren de zaakvakken zodat er samenhang ontstaat in het leren. Kinderen leren om vanuit een onderzoekende houding antwoorden te vinden op hun vragen. Dit leerproces maken we zichtbaar op de leerwanden in iedere groep, maar ook in het portfolio.

Het jonge kind is van nature nieuwsgierig en leert door middel van spelend leren. Wanneer kinderen ouder worden, krijgt het leren steeds meer een formeel karakter. Ze leren dan vanuit een kritische onderzoekende houding. In de groepen 5 t/m 8 is er ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en werken kinderen aan persoonlijke leerdoelen. De leerdoelen en de uitkomsten worden gebundeld in het portfolio van het kind. Hier voeren we drie keer per jaar met het kind een gesprek over (kindgesprekken) en daarna met ouders (driehoeksgesprekken). 

Bewegingsonderwijs Sporckt

Bewegings­onderwijs

Wij vinden het belangrijk dat het leren van kinderen niet alleen binnen de vier muren van het klaslokaal plaatsvindt. Beweging en een goede balans tussen in- en ontspanning zijn belangrijk om goed te kunnen leren. Daarom hebben wij gekozen voor gymlessen van 1 uur én een extra beweegmoment van een half uur in de week. Op die manier bewegen kinderen 90 minuten per week en hebben ze ook een moment van ontspanning tussen het leren door.  De beweeglessen vinden het hele jaar door buiten plaats op ons groene schoolplein. Wij hebben drie gymdocenten in dienst die deze lessen verzorgen. Ook de peuters en kleuters van ons kindcentrum krijgen gym van een gymdocent.

Muziek

We stimuleren leerlingen actief en bewust op cognitief, sociaal-emotioneel en creatief gebied. Leren gaat niet alleen over cognitieve prestaties. Net als bij het bewegingsonderwijs maken we gebruik van een vakdocent die muziek geeft in alle groepen. Zo maken we gebruik van de expertises en kwaliteiten van onze teamleden. Ons muziekonderwijs krijgt hierdoor een impuls. Er is beter zicht op de doorgaande lijn van groep 1 t/m 8, omdat de lessen worden gegeven door onze vakdocent.

IPC Sporckt
IPC Sporckt 2

IPC

We willen samenhang aanbrengen tussen verschillende vakgebieden en leerlingen vanuit een onderzoekende houding tot leren laten komen. Om dit doel te bereiken werken we op school in alle groepen met IPC.

In de groepen 1 en 2 noemen we dit het ‘International Early Years Curriculum’ afgekort IEYC. De diverse kennisgebieden en vaardigheden worden thematisch en vanuit spel aangeleerd. In de groepen 3 t/m 8 noemen we dit ‘International Primary Curriculum, afgekort IPC. Er is een meerjarige planning om alle doelen te borgen op schoolniveau voor alle leerlingen, in deze planning bieden we vijf thema’s per jaar aan. De thema’s zijn betekenisvol en hebben een duidelijke focus op leren en groei. Dit wordt in iedere groep zichtbaar gemaakt door middel van leerwanden. Bij de afsluiting (en soms de opstart) van thema’s worden ouders actief uitgenodigd.

Passend onderwijs

Klik hier voor ons schoolondersteuningsprofiel (SOP). Daarin omschrijven wij wat we als school aan extra ondersteuning kunnen bieden voor uw kind. Dit komt bovenop de reguliere basisondersteuning. Zo werken wij bijvoorbeeld met een ondersteuningsteam zodat wij op school meerdere expertises aan boord hebben.