Ouderraad

In goede samenwerking met de school zorgt de ouderraad (OR) voor de organisatie van binnen- en buitenschoolse activiteiten voor de leerlingen van De Sporckt.
De Sporckt

Wat doet de ouderraad?

De OR bestaat uit een wisselend aantal leden. De leden zijn altijd ouders van de school. Ouders kunnen zich hiervoor aanmelden door zich te melden bij een zittend OR-lid. Ook kunt u contact opnemen met de  voorzitter of  secretaris van de OR via [email protected]

Ongeveer 10 x per schooljaar wordt er door de OR vergaderd. De leden van de OR zijn verdeeld over een aantal werkgroepen (per activiteit). 

In deze vergaderingen worden de activiteiten vooraf besproken en later geëvalueerd.  Bij de vergaderingen van de OR is altijd een teamlid van de school aanwezig, om een goede communicatie tussen ouders en school te waarborgen.  Indien nodig is er contact met de MR (kan op beider verzoek) omtrent lopende zaken.

Jaarlijkse activiteiten

Onderstaande activiteiten worden samen met de school georganiseerd door de OR.

Feesten, activiteiten en schoolkamp

We organiseren samen met de school diverse feesten zoals Kerst, Sinterklaas, Carnaval en Pasen. Daarnaast ook diverse activiteiten zoals de sporttoernooien, de kinderboekenweek en het schoolschaatsen. In groep 8 gaan de kinderen een week op schoolkamp. Daar wordt al vanaf groep 1 voor gespaard. Op die manier hoeven we in groep 8 niet eenmalig een bedrag te vragen.
IPC Sporckt

Schoolreis

Een keer in de twee jaar gaan we met alle kinderen van de school op schoolreis. Ouders gaan mee als vrijwilligers. We clusteren de kinderen per twee leerjaren (groepen 1 & 2 – 3 & 4 – 5 & 6 – 7 & 8), zodat we voor alle leeftijdsgroepen een bestemming kunnen vinden. De schoolreis wordt georganiseerd door de OR en de school.
De Sporckt