Praktische informatie

Hier vindt u praktische info zoals de schoolgids, vakantierooster en schooltijden, maar ook informatie over overblijven en onze school-app.
Montessorischool De Elzen Roze Toren

Schooltijden

  • Maandag: 08:30 - 15:00 uur
  • Dinsdag: 08:30 - 15:00 uur
  • Woensdag: 08:30 - 12:30 uur
  • Donderdag: 08:30 - 15:00 uur
  • Vrijdag: 08:30 - 15:00 uur

Schoolmemo

Informatie en documen­ten

Overblijven

Onze school is naast een buurtschool ook een streekschool. Een gevolg hiervan is dat de meeste kinderen op onze school overblijven. Kinderen die dicht bij de school wonen mogen naar huis om te lunchen.

De middagpauze duurt één uur. De kinderen lunchen onder toezicht van de leerkracht in het groepslokaal. Voorafgaand of aansluitend is er een speelpauze onder toezicht van vrijwilligers.

Kosten per kind per jaar
3 à 4 dagen/week         1 à 2 dagen/week
€ 85,00                           € 42,50

Betalingen gaan per bank. Als u uw kind aanmeldt op onze school kunt u aangeven of uw kind van de overblijfregeling gebruik gaat maken.

Onze school app

Montessoribasisschool De Elzen heeft een eigen school app. Hiermee houden we u op de hoogte van alle communicatie vanuit de school naar de ouders. Deze app omvat onder andere een digitale jaarkalender, nieuws, contactinformatie en nog veel meer. De app is te downloaden op uw telefoon of tablet. Klik op onderstaande link om de app te installeren zodra uw kind bij ons op school gestart is.

App Store (Apple) 

Play Store (Android)

Schooltijden

  • Maandag: 08:30 - 15:00 uur
  • Dinsdag: 08:30 - 15:00 uur
  • Woensdag: 08:30 - 12:30 uur
  • Donderdag: 08:30 - 15:00 uur
  • Vrijdag: 08:30 - 15:00 uur

Informatie en documen­ten

Onze school app

Montessoribasisschool De Elzen heeft een eigen school app. Hiermee houden we u op de hoogte van alle communicatie vanuit de school naar de ouders. Deze app omvat onder andere een digitale jaarkalender, nieuws, contactinformatie en nog veel meer. De app is te downloaden op uw telefoon of tablet. Klik op onderstaande link om de app te installeren zodra uw kind bij ons op school gestart is.

App Store (Apple) 

Play Store (Android)

Schoolmemo

Overblijven

Onze school is naast een buurtschool ook een streekschool. Een gevolg hiervan is dat de meeste kinderen op onze school overblijven. Kinderen die dicht bij de school wonen mogen naar huis om te lunchen.

De middagpauze duurt één uur. De kinderen lunchen onder toezicht van de leerkracht in het groepslokaal. Voorafgaand of aansluitend is er een speelpauze onder toezicht van vrijwilligers.

Kosten per kind per jaar
3 à 4 dagen/week         1 à 2 dagen/week
€ 85,00                           € 42,50

Betalingen gaan per bank. Als u uw kind aanmeldt op onze school kunt u aangeven of uw kind van de overblijfregeling gebruik gaat maken.