Over De Elzen

Montessoribasisschool De Elzen is gelegen in de Bomenbuurt nabij Tilburg-centrum. De Elzen is een wereld in het klein waar we streven naar een vertrouwde, duurzame omgeving waar goed onderwijs de maat is.

Op onze school wordt gewerkt vanuit de visie van Maria Montessori. Op deze pagina leest u meer over het Montessorionderwijs en de geschiedenis van onze school.
Montessorischool De Elzen Letters

Montessori en De Elzen

“Help mij het zelf te doen” is de algemene doelstelling van montessorionderwijs en opvoeding. Het kind krijgt hulp aangeboden bij zijn ontwikkeling tot een zelfstandige persoonlijkheid. Het kind leert verantwoordelijkheid te dragen voor zijn omgeving en de samenleving waarvan hij deel uitmaakt. Wij willen een vertrouwde omgeving creëren waar kinderen zich in hun eigen tempo en op eigen niveau maar met respect voor anderen zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen.
Geometrische vormen

Onze kracht

Ons motto luidt: ‘Eigenwijs in onderwijs.' 'Eigenwijs' omdat we ervan uitgaan dat leerlingen en leerkrachten zich op hun eigen wijze ontwikkelen, leerlingen een eigen wijsheid hebben over het eigen talent en ze eigenwijs genoeg zijn om eigen keuzes te maken.

Wij gaan uit van een voorbereide omgeving die uitdagend is en kinderen de mogelijkheid geeft zich als totale persoon te ontwikkelen. Doelen op school zijn bij ons leidend. Om deze doelen te behalen, zijn middelen nodig. Deze zijn aangepast aan de onderwijsbehoeftes van onze kinderen.

‘Samen zien wij elkaar.’ Dat is waar we in uitblinken op De Elzen. De kracht van ons team ligt in het zien van ieder individueel kind met de eigen talenten, behoeften, interesses en eigenaardigheden op elk gebied.

Montessori-onderwijs

 • Leer mij het zelf te doen

  Het kind wordt gestimuleerd zelf oplossingen te vinden. Fouten zijn lesmateriaal.
 • Vertrouwen

  Montessorionderwijs bestaat al sinds de 19e eeuw en heeft zich sindsdien bewezen en doorontwikkeld. Het concept gaat uit van vertrouwen.
 • Het kind centraal

  Er is veel aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling van het kind. Ieder kind wordt als individu gezien met zijn eigen manier van leren, op zijn eigen tempo.
 • Vrijheid in gebondenheid

  Montessori is gebaseerd op een soepel evenwicht tussen vrijheid en een systeem van vaste regels en afspraken.

Geschiedenis

De geschiedenis van Montessoribasisschool De Elzen gaat terug naar 1929, toen de zusters Ursulinnen in Tilburg begonnen met het montessorionderwijs. In september van dat jaar werd de montessorikleuterschool geopend en in 1938 de lagere school.

Tijdens de tweede wereldoorlog namen de Duitsers het schoolgebouw en het klooster in bezit. De leerlingen kregen daarom les in verschillende andere lokalen verspreid over de stad.

In de jaren ’50 groeide de school zo hard dat de lokalen al snel te klein waren. In 1963 werd de montessori lagere school zelfstandig. De zusters werden steeds vaker opgevolgd door ‘gewone’ meesters en juffen. In 1969 was het hoofd van de school voor het eerst geen zuster.

Het bestuur van de school was in de jaren ’70 overgenomen door de R.K. Stichting Scholen Tilburg Centrum. In 1985 kreeg de school een wettelijke ondergrond in de nieuwe wet op het basisonderwijs.

Nederlandse Montessori Vereniging

De Nederlandse Montessori Vereniging (NMV) heeft als missie: het bevorderen en (doen) ontwikkelen van opvoeding en onderwijs volgens de beginselen en werkwijzen van Maria Montessori en het bevorderen en bewaken van de kwaliteit van het montessorionderwijs.

Onze school is erkend door de NMV. Voor het verkrijgen van deze erkenning wordt gekeken naar o.a. de doelstellingen van de school, de montessoribevoegdheid van de onderwijsgevenden en het volgen van de individuele ontwikkeling van kinderen.

Meer informatie staat op de website van De Nederlandse Montessori Vereniging.

Montessori-onderwijs

 • Leer mij het zelf te doen

  Het kind wordt gestimuleerd zelf oplossingen te vinden. Fouten zijn lesmateriaal.
 • Vertrouwen

  Montessorionderwijs bestaat al sinds de 19e eeuw en heeft zich sindsdien bewezen en doorontwikkeld. Het concept gaat uit van vertrouwen.
 • Het kind centraal

  Er is veel aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling van het kind. Ieder kind wordt als individu gezien met zijn eigen manier van leren, op zijn eigen tempo.
 • Vrijheid in gebondenheid

  Montessori is gebaseerd op een soepel evenwicht tussen vrijheid en een systeem van vaste regels en afspraken.

Geschiedenis

De geschiedenis van Montessoribasisschool De Elzen gaat terug naar 1929, toen de zusters Ursulinnen in Tilburg begonnen met het montessorionderwijs. In september van dat jaar werd de montessorikleuterschool geopend en in 1938 de lagere school.

Tijdens de tweede wereldoorlog namen de Duitsers het schoolgebouw en het klooster in bezit. De leerlingen kregen daarom les in verschillende andere lokalen verspreid over de stad.

In de jaren ’50 groeide de school zo hard dat de lokalen al snel te klein waren. In 1963 werd de montessori lagere school zelfstandig. De zusters werden steeds vaker opgevolgd door ‘gewone’ meesters en juffen. In 1969 was het hoofd van de school voor het eerst geen zuster.

Het bestuur van de school was in de jaren ’70 overgenomen door de R.K. Stichting Scholen Tilburg Centrum. In 1985 kreeg de school een wettelijke ondergrond in de nieuwe wet op het basisonderwijs.

Onze kracht

Ons motto luidt: ‘Eigenwijs in onderwijs.' 'Eigenwijs' omdat we ervan uitgaan dat leerlingen en leerkrachten zich op hun eigen wijze ontwikkelen, leerlingen een eigen wijsheid hebben over het eigen talent en ze eigenwijs genoeg zijn om eigen keuzes te maken.

Wij gaan uit van een voorbereide omgeving die uitdagend is en kinderen de mogelijkheid geeft zich als totale persoon te ontwikkelen. Doelen op school zijn bij ons leidend. Om deze doelen te behalen, zijn middelen nodig. Deze zijn aangepast aan de onderwijsbehoeftes van onze kinderen.

‘Samen zien wij elkaar.’ Dat is waar we in uitblinken op De Elzen. De kracht van ons team ligt in het zien van ieder individueel kind met de eigen talenten, behoeften, interesses en eigenaardigheden op elk gebied.

Nederlandse Montessori Vereniging

De Nederlandse Montessori Vereniging (NMV) heeft als missie: het bevorderen en (doen) ontwikkelen van opvoeding en onderwijs volgens de beginselen en werkwijzen van Maria Montessori en het bevorderen en bewaken van de kwaliteit van het montessorionderwijs.

Onze school is erkend door de NMV. Voor het verkrijgen van deze erkenning wordt gekeken naar o.a. de doelstellingen van de school, de montessoribevoegdheid van de onderwijsgevenden en het volgen van de individuele ontwikkeling van kinderen.

Meer informatie staat op de website van De Nederlandse Montessori Vereniging.