Gezonde School

Onze school is gecertificeerd als Gezonde School. Dit is een kwaliteitskeurmerk voor scholen die werken aan een gezonde leefstijl. Hieronder leest u meer over de manier waarop wij hier aandacht aan besteden.
Elzen Gezonde School

Bewegings­onderwijs

De manier waarop wij bewegingsonderwijs op De Elzen vormgeven is vastgelegd in een vakwerkplan. Deze bundeling van afspraken is voor iedere school anders, omdat deze moet passen bij de doelgroep en de gekozen onderwijsvisie. 

Als Montessorischool staat het ontwikkelingsgericht werken centraal. Hieronder verstaan wij de individuele groei van een leerling, waarbij hij of zij op een passende manier invulling geeft aan zijn eigen leerroute. De leerling en zijn of haar mogelijkheden staat hierin centraal. De docent helpt, ondersteunt en zorgt zoveel mogelijk voor een passend aanbod.

Het vakwerkplan biedt naast houvast en steun, ook een startpunt voor onze verantwoording aan de directie, inspectie, ouders en leerlingen. In het vakwerkplan zijn onder andere doelstellingen, afspraken, leerlijnen, planningen en beoordelingen opgenomen die docenten gebruiken in hun lessen.

Bent u geïnteresseerd in hoe wij vorm geven aan het bewegingsonderwijs op onze school? Klik dan op deze link.

Wij hopen dat dit vakwerkplan duidelijkheid en inzicht biedt over wie wij zijn en waar wij voor staan. Voor vragen of opmerkingen kunt u mailen naar [email protected].

Motorisch Remedial Teaching (MRT)

Motoriek is er altijd: of je nu op een stoel zit in de klas, buiten speelt, schrijft of je veters strikt. Bij ons op school hebben we naast twee vakleerkrachten bewegingsonderwijs ook een motorisch specialist in huis.

Vanaf groep 1 tot en met groep 8 worden de leerkrachten meegenomen in de aandachtspunten ten aanzien van de motorische ontwikkeling en de keuzes die je kunt maken als leerkracht. 

Vanuit de observaties van de leerkrachten is het mogelijk om extra ondersteuning aan te vragen op dit gebied.

Wellevend­heids­lessen

Kinderen leren bij onze wellevendheidslessen alles over het goed zorgen voor zichzelf (o.a. weerbaarheid en zelfvertrouwen), voor elkaar en voor de omgeving waarin zij leven, leren en opgroeien. Denk bijvoorbeeld aan het op een goede manier aangeven wat ze wel en niet fijn vinden.

Onderwerpen die aan bod komen zijn: pesten, discriminatie, normen en waarden, grenzen (aangeven, verleggen en respecteren), emoties, keuzes maken en kindermishandeling. Kinderen leren in deze lessen zich te focussen, aandacht te richten op zichzelf, hun ademhaling te beheersen, een stevige houding aan te nemen, te geloven in zichzelf, goede keuzes te maken en elkaar (mentaal) te steunen. 

Onze wellevendheidslessen zijn zowel psychofysieke lessen als theoretische lessen. Naast de groepslessen worden ook lessen aangeboden in subgroepjes in groep 5 t/m 8. 

Bewegings­onderwijs

De manier waarop wij bewegingsonderwijs op De Elzen vormgeven is vastgelegd in een vakwerkplan. Deze bundeling van afspraken is voor iedere school anders, omdat deze moet passen bij de doelgroep en de gekozen onderwijsvisie. 

Als Montessorischool staat het ontwikkelingsgericht werken centraal. Hieronder verstaan wij de individuele groei van een leerling, waarbij hij of zij op een passende manier invulling geeft aan zijn eigen leerroute. De leerling en zijn of haar mogelijkheden staat hierin centraal. De docent helpt, ondersteunt en zorgt zoveel mogelijk voor een passend aanbod.

Het vakwerkplan biedt naast houvast en steun, ook een startpunt voor onze verantwoording aan de directie, inspectie, ouders en leerlingen. In het vakwerkplan zijn onder andere doelstellingen, afspraken, leerlijnen, planningen en beoordelingen opgenomen die docenten gebruiken in hun lessen.

Bent u geïnteresseerd in hoe wij vorm geven aan het bewegingsonderwijs op onze school? Klik dan op deze link.

Wij hopen dat dit vakwerkplan duidelijkheid en inzicht biedt over wie wij zijn en waar wij voor staan. Voor vragen of opmerkingen kunt u mailen naar [email protected].

Motorisch Remedial Teaching (MRT)

Motoriek is er altijd: of je nu op een stoel zit in de klas, buiten speelt, schrijft of je veters strikt. Bij ons op school hebben we naast twee vakleerkrachten bewegingsonderwijs ook een motorisch specialist in huis.

Vanaf groep 1 tot en met groep 8 worden de leerkrachten meegenomen in de aandachtspunten ten aanzien van de motorische ontwikkeling en de keuzes die je kunt maken als leerkracht. 

Vanuit de observaties van de leerkrachten is het mogelijk om extra ondersteuning aan te vragen op dit gebied.

Wellevend­heids­lessen

Kinderen leren bij onze wellevendheidslessen alles over het goed zorgen voor zichzelf (o.a. weerbaarheid en zelfvertrouwen), voor elkaar en voor de omgeving waarin zij leven, leren en opgroeien. Denk bijvoorbeeld aan het op een goede manier aangeven wat ze wel en niet fijn vinden.

Onderwerpen die aan bod komen zijn: pesten, discriminatie, normen en waarden, grenzen (aangeven, verleggen en respecteren), emoties, keuzes maken en kindermishandeling. Kinderen leren in deze lessen zich te focussen, aandacht te richten op zichzelf, hun ademhaling te beheersen, een stevige houding aan te nemen, te geloven in zichzelf, goede keuzes te maken en elkaar (mentaal) te steunen. 

Onze wellevendheidslessen zijn zowel psychofysieke lessen als theoretische lessen. Naast de groepslessen worden ook lessen aangeboden in subgroepjes in groep 5 t/m 8. 

Sporten

Op onze school vinden wij het belangrijk dat iedereen kan sporten. Voetbal, hockey, maar ook de minder bekende sporten. Sporten is namelijk niet alleen goed voor je gezondheid en conditie, maar het zorgt er ook voor dat je nieuwe vriendjes en vriendinnetjes leert kennen. En wie wil dat nou niet?
BSO

Vakantie­toernooien

In de schoolvakanties organiseren we samen met het Sportbedrijf van de gemeente Tilburg sporttoernooien. Dit doen we ook in samenwerking met Tilburgse sportverenigingen. Het is een unieke competitie tussen basisscholen. Leerlingen maken kennis met diverse sporten en ‘Fair Play’. 

Deelname aan de vakantietoernooien bedraagt €3,50.

Programma 2023-2024

Kerstvakantie
Vrijdag 5 januari 2024: Basketbal (groep 3 t/m 8)

Carnavalsvakantie
Zondag 18 februari 2024: Zwemsport (groep 3 t/m 8)

Meivakantie
Dinsdag 30 april of woensdag 1 mei 2024: Veldvoetbal (groep 3 t/m 8)

Zondag 9 juni 2024: Urban Sport

Stichting Leergeld

Er zijn kinderen die om financiële redenen niet kunnen meedoen aan activiteiten die andere leeftijdsgenootjes wel doen. Stichting Leergeld wil alle kinderen de kans geven om deel te nemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Zo helpt de stichting gezinnen, die wonen in de gemeente Tilburg bij het betalen van de sportcontributie voor kinderen van 4-18 jaar. Ook voor een tegemoetkoming in de aanschaf van sportkleding kunt u een aanvraag doen bij Stichting Leergeld Tilburg. Daarnaast biedt bijvoorbeeld de Tilburgse Zwemschool de mogelijkheid om zwemlessen te volgen via Stichting Leergeld. Kijk of u in aanmerking komt en doe een aanvraag.

Mocht u nu zelf niet de mogelijkheid hebben om een aanvraag in te dienen, dan kunt u ook altijd contact opnemen met onze vakleerkrachten bewegingsonderwijs Stefan Schepens ([email protected]) en/of Bil van den Akker ([email protected]).

Try Out Sports

Kinderen die graag een nieuwe sport willen ontdekken kunnen hun voordeel doen met Try Out Sports. Met Try Out Sports kunnen de leerlingen uit groep 3 t/m 8 leuke en nieuwe sporten uitproberen zonder meteen lid te worden. Elk schooljaar, aan het begin van dat schooljaar, ontvangen de kinderen alle informatie over Try-out-sport en kunnen zij zich inschrijven voor maximaal 3 sporten.

Misschien ontdek je wel een verborgen talent!

Voor vragen over Try-Out-Sport kunt u altijd terecht bij de vakleerkrachten van onze school.

Stefan Schepens ([email protected]) en/of Bil van den Akker ([email protected])

Meedoen­regeling

Tilburgers kunnen meedoen aan leuke, leerzame of gezonde activiteiten. Ook als u minder te besteden heeft. Heeft u een laag inkomen dan is er de Meedoenregeling. U en uw gezinsleden kunnen daarmee een keus maken uit diverse activiteiten ter waarde van 100 euro per gezinslid.

Aanbod Meedoenregeling

Ieder gezinslid kan een budget ter waarde van 100 euro besteden aan een van de 1200 activiteiten. Kost de activiteit meer, dan legt u de rest zelf bij. Kost de activiteit minder, dan gebruikt u de rest voor een andere activiteit. Bekijk het aanbod op T-Helpt

Aanvragen Meedoenregeling

De afdeling kijkt meteen of uw partner en thuiswonende kinderen tot 18 jaar ook budget krijgen. Het formulier is eenvoudig en kan met of zonder DigiD ingevuld worden. Bekijk hoe u de Meedoenregeling aanvraagt bij de Gemeente Tilburg

Vakantie­toernooien

In de schoolvakanties organiseren we samen met het Sportbedrijf van de gemeente Tilburg sporttoernooien. Dit doen we ook in samenwerking met Tilburgse sportverenigingen. Het is een unieke competitie tussen basisscholen. Leerlingen maken kennis met diverse sporten en ‘Fair Play’. 

Deelname aan de vakantietoernooien bedraagt €3,50.

Programma 2023-2024

Kerstvakantie
Vrijdag 5 januari 2024: Basketbal (groep 3 t/m 8)

Carnavalsvakantie
Zondag 18 februari 2024: Zwemsport (groep 3 t/m 8)

Meivakantie
Dinsdag 30 april of woensdag 1 mei 2024: Veldvoetbal (groep 3 t/m 8)

Zondag 9 juni 2024: Urban Sport

Try Out Sports

Kinderen die graag een nieuwe sport willen ontdekken kunnen hun voordeel doen met Try Out Sports. Met Try Out Sports kunnen de leerlingen uit groep 3 t/m 8 leuke en nieuwe sporten uitproberen zonder meteen lid te worden. Elk schooljaar, aan het begin van dat schooljaar, ontvangen de kinderen alle informatie over Try-out-sport en kunnen zij zich inschrijven voor maximaal 3 sporten.

Misschien ontdek je wel een verborgen talent!

Voor vragen over Try-Out-Sport kunt u altijd terecht bij de vakleerkrachten van onze school.

Stefan Schepens ([email protected]) en/of Bil van den Akker ([email protected])

Stichting Leergeld

Er zijn kinderen die om financiële redenen niet kunnen meedoen aan activiteiten die andere leeftijdsgenootjes wel doen. Stichting Leergeld wil alle kinderen de kans geven om deel te nemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Zo helpt de stichting gezinnen, die wonen in de gemeente Tilburg bij het betalen van de sportcontributie voor kinderen van 4-18 jaar. Ook voor een tegemoetkoming in de aanschaf van sportkleding kunt u een aanvraag doen bij Stichting Leergeld Tilburg. Daarnaast biedt bijvoorbeeld de Tilburgse Zwemschool de mogelijkheid om zwemlessen te volgen via Stichting Leergeld. Kijk of u in aanmerking komt en doe een aanvraag.

Mocht u nu zelf niet de mogelijkheid hebben om een aanvraag in te dienen, dan kunt u ook altijd contact opnemen met onze vakleerkrachten bewegingsonderwijs Stefan Schepens ([email protected]) en/of Bil van den Akker ([email protected]).

Meedoen­regeling

Tilburgers kunnen meedoen aan leuke, leerzame of gezonde activiteiten. Ook als u minder te besteden heeft. Heeft u een laag inkomen dan is er de Meedoenregeling. U en uw gezinsleden kunnen daarmee een keus maken uit diverse activiteiten ter waarde van 100 euro per gezinslid.

Aanbod Meedoenregeling

Ieder gezinslid kan een budget ter waarde van 100 euro besteden aan een van de 1200 activiteiten. Kost de activiteit meer, dan legt u de rest zelf bij. Kost de activiteit minder, dan gebruikt u de rest voor een andere activiteit. Bekijk het aanbod op T-Helpt

Aanvragen Meedoenregeling

De afdeling kijkt meteen of uw partner en thuiswonende kinderen tot 18 jaar ook budget krijgen. Het formulier is eenvoudig en kan met of zonder DigiD ingevuld worden. Bekijk hoe u de Meedoenregeling aanvraagt bij de Gemeente Tilburg