Montessori Kind­centrum De Elzen

Montessori Kindcentrum De Elzen is een wereld in het klein waar we streven naar een vertrouwde, duurzame omgeving waar goed onderwijs de maat is. Ons kindcentrum is gelegen in de Bomenbuurt nabij Tilburg-centrum.
Kindcentrum Elzen

In ons kindcentrum wordt gewerkt vanuit de visie van Maria Montessori. De kern van het montessorionderwijs is het scheppen van ruimte voor het kind, om zich optimaal te kunnen ontplooien tot een harmonisch sociaal denkend mens. Net zoals Maria Montessori willen wij dat door ons onderwijs de kinderen, later als ze groot zijn, zijn toegerust om de wereld in het groot te betreden. Met alle belangrijke kennis en vaardigheden, vertrouwen in zichzelf en in anderen zodat iedereen hoort en meedoet.

Ons aanbod

Basisschool

Basisschool De Elzen

* Leer mij het zelf te doen
* Het kind staat centraal
* Vrijheid en gebondenheid
* Ik heb vertrouwen in de ander
BSO

Buitenschoolse opvang De Elzen

* Montessori
* Prachtige kloostertuin