Waar staan wij voor

Binnen onze school staat samenwerken centraal. Wij leren van en met elkaar. Door middel van een open houding, een kritische blik en de ontvankelijkheid om te willen leren geven wij hier vorm aan.
Kinderen basisschool De Boemerang Tilburg
Onze missie
Ons hoogste doel

Wij leren kinderen om met (zelf)vertrouwen te participeren in de samenleving.

Dit bereiken wij door middel van een goede samenwerking. Wij zijn in staat een klein netwerk om het kind te organiseren, met daarin voor het kind en ouder bekende professionals. In onze samenwerking staan veiligheid en ontwikkeling voorop. Voor de toekomst spreken wij de wens uit deze samenwerking inhoudelijk te verdiepen tot een gelijkwaardig partnerschap.

Onze visie
Zo zien wij onze rol 

Samen leven, samen leren! 

Ontdekken, leren, ervaren en creëren staan centraal binnen het onderwijs op onze school. Zo leren onze kinderen door spelend leren en lerend spelen. Door middel van het aanspreken van de belevingswereld bouwen wij een rijke leeromgeving binnen en buiten onze school. Ook het geven van directe instructie hoort hierbij. Een goed afgestemd en gepland aanbod is essentieel en de ontwikkeling van het kind is hierbij altijd het uitgangspunt. Daar waar het kan worden kinderen geclusterd, omdat wij samenwerken erg belangrijk vinden. Door samen te werken ontwikkelen kinderen belangrijke vaardigheden en ontdekken zij dat je samen verder komt dan alleen. Een duidelijke voorwaarde om dit alles te laten slagen is veiligheid. Wij zien en waarderen elkaar in wie wij zijn en welke keuzes wij maken. Op onze buurtschool is iedereen welkom! 

Kinderraad

Leerlingen op Basisschool De Boemerang hebben een stem. De kinderraad bestaat uit kinderen uit de groepen 5 tot en met 8.
Iedere zes weken komt de kinderraad onder leiding van de directeur samen. De kinderraad vormt een brug tussen de leerlingen en het team van de school. Wat willen leerlingen veranderen en/of toevoegen aan het onderwijs op school?

De kinderen in de kinderraad worden gekozen door hun medeleerlingen. Jaarlijks zijn er in september verkiezingen. Na de verkiezingen worden in de kinderraadvergadering de doelen opgesteld voor dat schooljaar.
Kinderraad 23-24

Medezeggen­schapsraad

In de medezeggenschapsraad zitten ouders en leerkrachten. Samen denken we mee over het beleid van de school. De MR heeft vaak een adviserende, maar ook wel eens een instemmende rol in beleidszaken. We zijn een klankbord voor de directie.
Op onze agenda staan vooral beleidszaken, zoals de hoogte en besteding van de vrijwillige ouderbijdrage, de vaststelling van de schoolgids en schoolplan, de schooltijden, enz. Ook andere onderwerpen kunnen besproken worden, onder andere de verkeersveiligheid rond de school en de keuze om de kinderen wel of niet te laten douchen na de gymles.
Een speerpunt van de MR op De Boemerang is de communicatie tussen ouders en school. Hiervoor is het belangrijk om van de andere ouders input te krijgen. Soms zullen we vragen stellen aan ouders in onze nieuwsbrief Boemeratel. Ouders kunnen ons ook mailen of (nog beter) aanwezig zijn bij een vergadering. De school is altijd blij met mensen die op een positief kritische manier willen meedenken!
Wilt u graag iets delen met de MR, heeft u een vraag voor ons of wilt u aansluiten bij een vergadering? Wij zijn te bereiken middels [email protected]. Ook hebben wij een eigen brievenbus bij de kantoren op de begane grond, waarin u post kunt deponeren.
medezeggenschapsraad 23-24

Werkgroep Jaarfeesten

De werkgroep Jaarfeesten zorgt er elk schooljaar voor dat de Sintviering, Kerstmis, Carnaval en Pasen een groot succes zijn. Daarnaast zet de werkgroep zich in bij andere schoolactiviteiten en bestaat uit en enthousiaste groep ouders en enkele leerkrachten. Zij denken mee over een leuke invulling en stemmen dit af met het team. In de voorbereidingen en op de dag zelf ondersteunen zijn het team professionals om er samen iets moois van te maken.
De betrokkenheid en inzet van deze groep ouders is onmisbaar voor onze school en wordt door eenieder enorm gewaardeerd. Wilt u graag bij de school betrokken zijn en steekt u graag uw handen uit de mouwen dan zijn zij op zoek naar u. Voor meer informatie kunt u zich wenden tot de leerkracht van uw kind of [email protected]. Een van de ouders zal dan vrijblijvend contact met u opnemen.
Vlag Kruikenstad