Kinderen lezen gezamenlijk Koningshaven

Wie zijn wij?

Nieuwbouw MKC Konings­haven

Momenteel wordt ons gebouw verbouwd en wordt er een toekomstbestendig gebouw gerealiseerd waarin ruimte is voor opvang en onderwijs. De totale verbouwing zal eind 2025 gereed zijn.

Tijdens de verbouwing maken we gebruik van reeds bestaande lokalen en zijn we telefonisch op ons reguliere nummer bereikbaar.

Indien u onze school wilt bezoeken, kunt u gebruik maken van de tijdelijke ingang. Deze bereikt u via de rode poort, rechts van de voordeur (bij de speeltuin).

Koningshaven nieuwbouw vooraanzicht

Wie zijn wij?

Koningshaven is een Montessori Kindcentrum dat zich richt op de totale ontwikkeling van de talenten van kinderen. Wij omarmen de principes van Maria Montessori. Het vertrekpunt is: uniek zijn

Voor ons is het vanzelfsprekend dat elk kind anders is en zich op een eigen, unieke manier ontwikkelt. We doen dit door kinderen de ruimte te geven om het beste uit zichzelf te halen en zo op te groeien tot verantwoordelijke en zelfstandige mensen. 

Wij leren kinderen respect en waardering te hebben, wij inspireren kinderen met o.a. het zogeheten Montessorimateriaal om zich cognitief te ontwikkelen en wij geven kinderen de ruimte om verantwoordelijkheid te gaan dragen voor de wereld om hen heen.

Montessori Kindcentra in Tilburg

In Tilburg zijn 3 Montessori Kindcentra: De Elzen, Koningshaven en De Petteflet! Deze drie kindcentra delen hetzelfde Montessori-gedachtegoed en zetten zich ieder op hun eigen wijze in voor een inspirerende speelleeromgeving waar elk kind centraal staat.

Onze organisaties werken samen op diverse gebieden, zoals het delen van lesmethoden, het organiseren van gezamenlijke opleidingen en het uitwisselen van kennis tussen leerkrachten en pedagogisch professionals. Dit zorgt voor een sterke, hechte Montessori-gemeenschap in Tilburg.

We nodigen u uit om onze locaties te ontdekken en te zien hoe de montessoriaanse werkwijze uw kind kan helpen groeien. Neem contact met ons op voor meer informatie of om een rondleiding te plannen. We kijken ernaar uit u te ontmoeten!

Maria Montessori

Maria Montessori is geboren in Italië en leefde van 1870 tot 1952. Ze studeerde medicijnen en promoveerde in 1896. Ze was de eerste vrouwelijke arts in Italië. Verder studeerde zij wiskunde, filosofie en antropologie. In 1904 werd Maria Montessori benoemd tot hoogleraar antropologie aan de universiteit van Rome. In 1907 kreeg ze de kans om haar opvoedkundige ideeën toe te passen op een school, de Casa dei Bambini (‘huis der kinderen’). Montessori legde zich verder toe op het ontwikkelen van materiaal en nauwkeurige observaties. De school groeide uit tot een werkplaats waar de kinderen en zijzelf veel leerden. De resultaten waren zo indrukwekkend dat het “Casa dei Bambini” de belangstelling trok van vele opvoeders uit tal van landen.

Vanaf 1909 publiceerde Maria Montessori diverse artikelen en boeken en gaf ze cursussen over haar methode, visie en uitgangspunten. Ze hield ook lezingen in het buitenland. Dit droeg bij aan de verdere verspreiding van het montessorionderwijs over de hele wereld.

Maria Montessori was wat je noemt een wereldburger en woonde in vele landen, waaronder in Nederland, waar zij in 1952 stierf. Over de hele wereld zijn nog altijd montessorischolen te vinden.

Basisschool Koningshaven is trots er daar één van te zijn.

Maria Montessori