Praktische informatie

Koningshaven

Schooltijden

Maandag: 8.30 - 12.00 & 13.00 - 15.00 uur

Dinsdag: 8.30 - 12.00 & 13.00 - 15.00 uur

Woensdag: 8.30 - 12.30 uur

Donderdag: 8.30 - 12.00 & 13.00 - 15.00 uur

Vrijdag: 8.30 - 12.00 & 13.00 - 15.00 uur

Overblijven

Voor €150 per jaar kun je op BS Koningshaven vier dagen overblijven. 

Voor meer informatie: neem contact op via de contactpagina

Informatie en documen­ten

Gymlessen

Op Koningshaven krijgen de kinderen van groep 3 t/m 8 twee gymlessen in de week van een vakdocent bewegingsonderwijs. 
De kleuters krijgen één gymles van de vakleerkracht, het overige bewegingsaanbod krijgen zij van de eigen leerkracht. Daarnaast spelen zij dagelijks buiten of in de speelzaal onder leiding van de eigen leerkracht.

Gymrooster

Maandag
Groep 3 t/m 8

Donderdag 
Groep 1 t/m 8

In alle groepen gymmen de kinderen op binnen gymschoenen, vanaf groep 3 dragen zij gymkleding. 

Ouderraad

De ouderraad is een belangrijke schakel tussen ouders en school. Onze ouderraad organiseert, coördineert en assisteert bij verschillende schoolse en buitenschoolse activiteiten, zoals het Sinterklaasfeest, de Kerstviering, de avond4daagse en overige vieringen. Ook organiseert de ouderraad 1x in de twee jaar een schoolreis.

De ouderraad bestaat uit een aantal ouders en vergadert één keer in de 5/6 weken. Tijdens deze vergaderingen worden ideeën ontwikkeld, krijgen activiteiten vorm, de organisatie ervan wordt geregeld en na afloop geëvalueerd. Ook is er altijd een medewerker van school aanwezig. 

Veel activiteiten zijn te omvangrijk om alleen door de ouderraad uitgevoerd te kunnen worden. Daarom worden voor grotere activiteiten commissies samengesteld waarin naast enkele leden van de ouderraad ook medewerkers en andere geïnteresseerde ouders plaatsnemen. Uiteraard worden, indien nodig, nog extra ouders gevraagd bij de uiteindelijke uitvoering.

Medezeggenschap

Om een school goed te laten functioneren is het belangrijk tegemoet te komen aan de belangen van zowel ouders als medewerkers. De beleidsplannen van de school worden dan ook door de medezeggenschapsraad beoordeeld, er wordt advies uitgebracht en er wordt al dan niet instemming verleend. 

De MR van MKC Koningshaven bestaat uit 3 medewerkers en 3 ouders. Ongeveer één keer per maand wordt er vergaderd. Een deel van deze vergaderingen is voor een ieder toegankelijk. Via de notulen die in de schoolapp worden geplaatst, worden de belangrijkste zaken uit de vergadering met alle ouders gedeeld. De zittingsduur van de leden is maximaal twee jaar, waarna men aftreedt of zich herkiesbaar stelt. 

Daarnaast is er een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (de GMR) die de belangen van alle scholen binnen ons bestuur behartigt inzake de bovenschoolse beleidsvoornemens. 

Schooltijden

Maandag: 8.30 - 12.00 & 13.00 - 15.00 uur

Dinsdag: 8.30 - 12.00 & 13.00 - 15.00 uur

Woensdag: 8.30 - 12.30 uur

Donderdag: 8.30 - 12.00 & 13.00 - 15.00 uur

Vrijdag: 8.30 - 12.00 & 13.00 - 15.00 uur

Informatie en documen­ten

Ouderraad

De ouderraad is een belangrijke schakel tussen ouders en school. Onze ouderraad organiseert, coördineert en assisteert bij verschillende schoolse en buitenschoolse activiteiten, zoals het Sinterklaasfeest, de Kerstviering, de avond4daagse en overige vieringen. Ook organiseert de ouderraad 1x in de twee jaar een schoolreis.

De ouderraad bestaat uit een aantal ouders en vergadert één keer in de 5/6 weken. Tijdens deze vergaderingen worden ideeën ontwikkeld, krijgen activiteiten vorm, de organisatie ervan wordt geregeld en na afloop geëvalueerd. Ook is er altijd een medewerker van school aanwezig. 

Veel activiteiten zijn te omvangrijk om alleen door de ouderraad uitgevoerd te kunnen worden. Daarom worden voor grotere activiteiten commissies samengesteld waarin naast enkele leden van de ouderraad ook medewerkers en andere geïnteresseerde ouders plaatsnemen. Uiteraard worden, indien nodig, nog extra ouders gevraagd bij de uiteindelijke uitvoering.

Overblijven

Voor €150 per jaar kun je op BS Koningshaven vier dagen overblijven. 

Voor meer informatie: neem contact op via de contactpagina

Gymlessen

Op Koningshaven krijgen de kinderen van groep 3 t/m 8 twee gymlessen in de week van een vakdocent bewegingsonderwijs. 
De kleuters krijgen één gymles van de vakleerkracht, het overige bewegingsaanbod krijgen zij van de eigen leerkracht. Daarnaast spelen zij dagelijks buiten of in de speelzaal onder leiding van de eigen leerkracht.

Gymrooster

Maandag
Groep 3 t/m 8

Donderdag 
Groep 1 t/m 8

In alle groepen gymmen de kinderen op binnen gymschoenen, vanaf groep 3 dragen zij gymkleding. 

Medezeggenschap

Om een school goed te laten functioneren is het belangrijk tegemoet te komen aan de belangen van zowel ouders als medewerkers. De beleidsplannen van de school worden dan ook door de medezeggenschapsraad beoordeeld, er wordt advies uitgebracht en er wordt al dan niet instemming verleend. 

De MR van MKC Koningshaven bestaat uit 3 medewerkers en 3 ouders. Ongeveer één keer per maand wordt er vergaderd. Een deel van deze vergaderingen is voor een ieder toegankelijk. Via de notulen die in de schoolapp worden geplaatst, worden de belangrijkste zaken uit de vergadering met alle ouders gedeeld. De zittingsduur van de leden is maximaal twee jaar, waarna men aftreedt of zich herkiesbaar stelt. 

Daarnaast is er een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (de GMR) die de belangen van alle scholen binnen ons bestuur behartigt inzake de bovenschoolse beleidsvoornemens.