Montessori Kind­centrum Konings­haven

Bij Montessori Kindcentrum Koningshaven kunnen alle kinderen van 2-13 jaar terecht voor peuteropvang én onderwijs. Er wordt gewerkt vanuit het gedachtegoed van Maria Montessori. Rust, vertrouwen en samenwerking staat voor ons centraal.
schommel

Ons aanbod

buiten

Peuteropvang

2 - 4 jaar

Vanaf 2 jaar kan je kind twee ochtenden in de week terecht op onze peuteropvang.
lezen

Basisschool

4 - 13 jaar

Vanaf 4 jaar kan je kind terecht op onze school.
knutselen

BSO

4 - 13 jaar

Kinderen van basisschool Koningshaven kunnen terecht op onze BSO.

Ons Montessori Kind­centrum

Het MKC werkt vanuit één pedagogisch plan en één aanpak voor elk kind gebaseerd op het gedachtegoed van Maria Montessori. Belangrijk vinden wij: rust in het kindcentrum, vertrouwen in het kind, de ouder en elkaar en het werken aan een professionele houding. Een kindcentrum waarin elk kind groei laat zien en het Montesoriconcept leidend is. Samen bieden wij thuisnabij onderwijs, opvang en ontspanning.

 

Bijzondere kenmer­ken

 • Montessori

  Binnen ons kindcentrum gaan we uit van de principes van Maria Montessori. Dit betekent dat wij kindvolgend zijn en uitgaan van de uitspraak ‘Leer mij het zelf te doen’
 • Kleinschalig

  MKC Koningshaven is een kleinschalig kindcentrum waarin wij persoonlijk contact belangrijk vinden. Mede door de kleinschaligheid is het mogelijk om te werken vanuit kleine groepen en hebben we goed zicht op de ontwikkeling van onze kinderen. Door de korte lijnen zijn er soepele overgangen.
 • Kind­centrum

  Op dit moment biedt MKC Koningshaven opvang en onderwijs voor kinderen van 2 tot 13 jaar. Het kindcentrum is volop in ontwikkeling, zodat we snel opvang en onderwijs kunnen bieden aan kinderen van 0 tot 13 jaar. De verwachting is dat opvang vanaf 0 jaar mogelijk is vanaf schooljaar 2025-2026.
 • Samen

  Binnen MKC Koningshaven is samenwerken belangrijk. Samenwerken zorgt voor verbondenheid en is essentieel binnen de ontwikkeling van een kind. Wij werken dan ook vanuit de pedagogische driehoek waarin samenwerking tussen de professionals, ouders en omgeving, met het kind in het midden centraal staat.

Contact­personen

Marjolein Bosch
Marjolein Bosch
Directeur kinderopvang
06-13023410
Bas Evers
Directeur basisschool

Bijzondere kenmer­ken

 • Montessori

  Binnen ons kindcentrum gaan we uit van de principes van Maria Montessori. Dit betekent dat wij kindvolgend zijn en uitgaan van de uitspraak ‘Leer mij het zelf te doen’
 • Kleinschalig

  MKC Koningshaven is een kleinschalig kindcentrum waarin wij persoonlijk contact belangrijk vinden. Mede door de kleinschaligheid is het mogelijk om te werken vanuit kleine groepen en hebben we goed zicht op de ontwikkeling van onze kinderen. Door de korte lijnen zijn er soepele overgangen.
 • Kind­centrum

  Op dit moment biedt MKC Koningshaven opvang en onderwijs voor kinderen van 2 tot 13 jaar. Het kindcentrum is volop in ontwikkeling, zodat we snel opvang en onderwijs kunnen bieden aan kinderen van 0 tot 13 jaar. De verwachting is dat opvang vanaf 0 jaar mogelijk is vanaf schooljaar 2025-2026.
 • Samen

  Binnen MKC Koningshaven is samenwerken belangrijk. Samenwerken zorgt voor verbondenheid en is essentieel binnen de ontwikkeling van een kind. Wij werken dan ook vanuit de pedagogische driehoek waarin samenwerking tussen de professionals, ouders en omgeving, met het kind in het midden centraal staat.

Ons Montessori Kind­centrum

Het MKC werkt vanuit één pedagogisch plan en één aanpak voor elk kind gebaseerd op het gedachtegoed van Maria Montessori. Belangrijk vinden wij: rust in het kindcentrum, vertrouwen in het kind, de ouder en elkaar en het werken aan een professionele houding. Een kindcentrum waarin elk kind groei laat zien en het Montesoriconcept leidend is. Samen bieden wij thuisnabij onderwijs, opvang en ontspanning.

 

Contact­personen

Marjolein Bosch
Marjolein Bosch
Directeur kinderopvang
06-13023410
Bas Evers
Directeur basisschool