Peuter­opvang Konings­haven

Blok

Peuteropvang Koningshaven is een veilige, warme en uitdagende plek voor kinderen van 2 tot 4 jaar. Wij hebben onze eigen gezellige ruimte binnen het kindcentrum. Daarbij bieden we een doorgaande leerlijn: je kind kan op vierjarige leeftijd doorstromen naar de basisschool en de buitenschoolse opvang in hetzelfde gebouw. Van 2 tot 13 jaar spelen, leren en (op)groeien op één plek. Ideaal!

Mogelijkheden

Peuters mogen bij ons twee keer per week een ochtend komen spelen. Die momenten voelen altijd erg vertrouwd voor de kinderen. We hanteren telkens hetzelfde dagritme om de kinderen rust, veiligheid en structuur te geven. Wil je graag dat je peuter vaker komt spelen, vraag dan naar de mogelijkheden. We kijken graag met je mee.

Bijzondere kenmer­ken

 • Montessori

  Binnen ons kindcentrum gaan we uit van de principes van Maria Montessori. Dit betekent dat wij kindvolgend zijn en uitgaan van de uitspraak ‘Leer mij het zelf te doen’. Wij laten de peuters in samenwerking met de kleuterklas kennis maken met het montessorimateriaal.
 • Kleinschalig

  Persoonlijk contact is voor ons erg belangrijk. Mede door de kleinschaligheid is het mogelijk om te werken vanuit kleine groepen en hebben we goed zicht op de ontwikkeling van onze kinderen. Door korte lijnen en samenwerking tussen opvang en onderwijs zorgen wij voor soepele overgangen.
 • Kind­centrum

  Een groot voordeel van een kindcentrum is de kleine stap naar het onderwijs. Onze peuters hebben regelmatig activiteiten met de kleuterklas en kunnen op een laagdrempelige manier gaan oefenen. Zo leren ze ook al kinderen kennen die in hun toekomstige klas zullen komen.
 • Startblokken

  Wij werken met het VE programma Startblokken. Hierin bieden wij ontwikkelingsgerichte activiteiten aan die de doorgaande lijn in de ontwikkeling van jonge kinderen stimuleert en bevordert. Startblokken werkt vanuit thema's die inspelen op de belevingswereld van het kind.

Openings­tijden

Wij zijn tijdens schoolweken geopend op maandag tot en met donderdag van 8:30 uur tot 14:00 uur.

Contact­persoon

Marjolein Bosch
Marjolein Bosch
Directeur kinderopvang
06-13023410

Informatie en documen­ten

Landelijk registratienummer kinderopvang (LRK)
133695980

Bijzondere kenmer­ken

 • Montessori

  Binnen ons kindcentrum gaan we uit van de principes van Maria Montessori. Dit betekent dat wij kindvolgend zijn en uitgaan van de uitspraak ‘Leer mij het zelf te doen’. Wij laten de peuters in samenwerking met de kleuterklas kennis maken met het montessorimateriaal.
 • Kleinschalig

  Persoonlijk contact is voor ons erg belangrijk. Mede door de kleinschaligheid is het mogelijk om te werken vanuit kleine groepen en hebben we goed zicht op de ontwikkeling van onze kinderen. Door korte lijnen en samenwerking tussen opvang en onderwijs zorgen wij voor soepele overgangen.
 • Kind­centrum

  Een groot voordeel van een kindcentrum is de kleine stap naar het onderwijs. Onze peuters hebben regelmatig activiteiten met de kleuterklas en kunnen op een laagdrempelige manier gaan oefenen. Zo leren ze ook al kinderen kennen die in hun toekomstige klas zullen komen.
 • Startblokken

  Wij werken met het VE programma Startblokken. Hierin bieden wij ontwikkelingsgerichte activiteiten aan die de doorgaande lijn in de ontwikkeling van jonge kinderen stimuleert en bevordert. Startblokken werkt vanuit thema's die inspelen op de belevingswereld van het kind.

Mogelijkheden

Peuters mogen bij ons twee keer per week een ochtend komen spelen. Die momenten voelen altijd erg vertrouwd voor de kinderen. We hanteren telkens hetzelfde dagritme om de kinderen rust, veiligheid en structuur te geven. Wil je graag dat je peuter vaker komt spelen, vraag dan naar de mogelijkheden. We kijken graag met je mee.

Openings­tijden

Wij zijn tijdens schoolweken geopend op maandag tot en met donderdag van 8:30 uur tot 14:00 uur.

Contact­persoon

Marjolein Bosch
Marjolein Bosch
Directeur kinderopvang
06-13023410

Informatie en documen­ten

Landelijk registratienummer kinderopvang (LRK)
133695980

buiten