Peuter­opvang

Kinderdagverblijf Floortje Nachtegaal

Peutergroep (2-4 jaar)

De peuters kunnen al meer vrijheid aan. Zij hebben meer behoefte aan spanning en uitdaging en willen hun leefwereld groter maken. De pedagogisch professionals stemmen de activiteiten voor deze kinderen meer af op hun behoeften. Wij willen een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van kinderen tot mondige, zelfstandige en onafhankelijke mensen met een eigen persoonlijkheid. Dit doen we door situaties te creëren die ervoor zorgen dat kinderen zo zelfstandig mogelijk kunnen functioneren, hun eigen individuele mogelijkheden kunnen ontdekken en samen te leven met anderen.

De kinderopvang biedt kinderen een eigen leefwereld waarin ze spelen, leren en vrienden maken. Pedagogische professionals spelen een belangrijke rol in die leefwereld. Zij zijn de volwassenen die met hen een vertrouwde relatie aangaan. Zo bieden ze alles wat een kind nodig heeft; de zorg voor veiligheid en welbevinden, autonomie en participatie, spelen, leren en sociale relaties. De basis voor goede kinderopvang is, volgens ons, de professionele interactie die pedagogisch professionals aangaan met de kinderen.

Wij bieden emotionele veiligheid door te zorgen voor een goede sfeer, o.a. door interesse tonen, humor, zorgen voor elkaar, positief kijken, luisteren en oogcontact maken. We creëren momenten van rust in kleine groepjes en maken plezier met activiteiten in een veilige maar wel stimulerende omgeving waarbij de vaste groep kan worden losgelaten en in ruimtes en met kinderen van andere groepen kan worden gespeeld. De peuters krijgen de ruimte om uitdagende materialen te gebruiken. We volgen een vast dagritme met veel herhaling en routines. Zo weten de kinderen wat er gaat gebeuren en dat geeft een veilig en vertrouwd gevoel.

We stimuleren de persoonlijke ontwikkeling door kinderen te ondersteunen, uit te dagen, belangstelling te tonen en complimenten te geven. Bijvoorbeeld oudere kinderen dagen we uit tot klimmen, glijden, rennen, fietsen of dansen e.d. We stimuleren kinderen als ze iets nieuws proberen door een gevarieerd en voldoende uitdagend aanbod, we geven hen de tijd daarvoor en forceren niets. Door te kijken wat kinderen nodig hebben voor hun ontwikkeling bieden we thema’s, spelmateriaal en  activiteiten aan. Er is natuurlijk ook ruimte voor vrij spel. We zorgen voor een goed voorbereide ruimte met speelplekken en spelmateriaal dat voor kinderen vrij toegankelijk is. Passend bij de leeftijd en waarin ze zelf keuzes kunnen maken.

Kinderdagverblijf Floortje Nachtegaal

Dagritme

Een goed dagritme komt tegemoet aan de basisbehoeften van kinderen, omdat het hen structuur, veiligheid biedt. Het dagritme sluit aan bij de ontwikkeling van de kinderen; bij baby’s sluit het aan bij hun bioritme van thuis en naar mate kinderen ouder worden, kunnen ze zich beter aanpassen aan het ritme van de groep.

Onze groepen zijn ingericht met speelplekken en we werken regelmatig met thema’s die zichtbaar zijn in de groep. We hebben voor de kinderen een rijke stimulerende speelleeromgeving gecreëerd, met aandacht voor eigen initiatieven van kinderen. Hierdoor worden de kinderen uitgedaagd zelf op ontdekking uit te gaan, de materialen te verkennen en ervaringen op te doen. We werken graag met ‘onaf’ natuurlijk materiaal, waar kinderen hum fantasie op los kunnen laten.

7.15-9.00 uur: Alle kinderen worden gebracht en vrij spel of een activiteiten aanbod.
9.00-9.30 uur: Verschonen en/of plasronde en gezamenlijk opruimen.
9.30-10.15 uur: Kringspel, welkom allemaal, zingen of voorlezen en daarna gezamenlijk fruit eten.
10.15-11.15 uur: Thematische activiteit. (VVE startblokken)
11.30-12.15 uur: Kinderen die brood eten gaan aan tafel, we eten gezamenlijk een boterham en een beker melk drinken.
12.15-12.30 uur: Kinderen die naar bed gaan omkleden en allemaal verschonen.
12.30-14:30 uur: Kinderen die niet naar bed gaan doen iets rustigs aan tafel in de groep, spelen vrij of krijgen een activiteit met extra uitdaging voor het kind aangeboden.
14:30-15:00 uur: Kinderen die hebben geslapen worden aangekleed.
15.00-15.45 uur: Interactief Voorlezen of zingen. Gezamenlijk groente eten en drinken.
15.45 uur: Verschonen en plasronde.
15.45-17.00 uur: Vrij spel of groepsactiviteit.
16.30-18.00 uur: Kinderen worden opgehaald en vrij spel of activiteiten aanbod.

Kinderdagverblijf Floortje Nachtegaal