Praktische informatie Basisschool De Bloemaert

Praktische informatie

Schooltijden

Maandag t/m donderdag 

8.30 - 14.30 uur

Vrijdag

8.30 - 12.15 uur

Wij werken met een continurooster. Op maandag t/m donderdag lunchen leerlingen onder begeleiding van de leerkracht. Na de lunch spelen zij buiten onder begeleiding van overblijfouders en teamleden.

Gym

Alle kinderen krijgen bewegingsonderwijs van een vakleerkracht gym. De groepen 3 t/m 8 krijgen twee keer per week gymles. De groepen 1-2 krijgen één keer per week gymles. De gymlessen worden gegeven in de sporthal van Grote Beemd. 

Groep 1-2 krijgt daarnaast extra bewegingsles van de eigen leerkracht in de speelzaal. Ook spelen zij extra buiten.

Basisschool De Bloemaert heeft het certificaat "gezonde school" op het gebied van bewegen.

Informatie en documen­ten

Schooltijden

Maandag t/m donderdag 

8.30 - 14.30 uur

Vrijdag

8.30 - 12.15 uur

Wij werken met een continurooster. Op maandag t/m donderdag lunchen leerlingen onder begeleiding van de leerkracht. Na de lunch spelen zij buiten onder begeleiding van overblijfouders en teamleden.

Informatie en documen­ten

Gym

Alle kinderen krijgen bewegingsonderwijs van een vakleerkracht gym. De groepen 3 t/m 8 krijgen twee keer per week gymles. De groepen 1-2 krijgen één keer per week gymles. De gymlessen worden gegeven in de sporthal van Grote Beemd. 

Groep 1-2 krijgt daarnaast extra bewegingsles van de eigen leerkracht in de speelzaal. Ook spelen zij extra buiten.

Basisschool De Bloemaert heeft het certificaat "gezonde school" op het gebied van bewegen.