Visie

In verbinding voelen wij ons veilig en ontwikkelen wij ons tot vaardige, verantwoordelijke en veelzijdige individuen.
Foto

Verbinding

Verbinding is de meest belangrijke en overstijgende basisbehoefte van de mens. Wij zien het daarom als onze pedagogische opdracht om kinderen te begeleiden tijdens de emotionele en sociale ontwikkelfases die zij doormaken. We vinden het belangrijk dat kinderen zichzelf leren kennen en autonomie ontwikkelen. Door samen te spelen en werken, leren wij kinderen hoe zij zich met zelfbehoud, kunnen verhouden tot de ander, kunnen afstemmen op de ander en zich verbonden kunnen voelen met anderen.
Foto

Veilig

Het creëren en bieden van veiligheid vinden we erg belangrijk op De Bloemaert. Veiligheid laat zich niet vangen in een vast curriculum maar gaat over beleving. Professionals spannen zich in om ervoor te zorgen dat kinderen zich beschermd, gezien, gehoord en erkend voelen. Door daarnaast vanuit een gedeelde grondhouding grenzen en structuur te bieden krijgen kinderen de ruimte om zich te ontwikkelen, passend bij de fase van ontwikkeling waarin zij zich bevinden. Zo werken wij dagelijks aan een veilig klimaat.
Foto

Vaardig

Om elke leerling optimale ontwikkelkansen te bieden, streven wij een hoge kwaliteit van onderwijs na. We werken aan basisvaardigheden binnen een betekenisvolle context. Dit doen wij omdat kinderen beter leren wanneer zij de relevantie daarvan inzien en omdat wij het belangrijk vinden dat kinderen hetgeen zij leren ook kunnen toepassen. In een samenleving die steeds meer digitaliseert vinden wij creativiteit en kritisch denkvermogen belangrijke vaardigheden. We vertellen onze leerlingen niet hoe de wereld in elkaar zit maar zijn gericht op het leren vormen en verwoorden van een eigen wereldbeeld.
Foto

Verantwoordelijk

Kinderen zijn van nature nieuwsgierig en leren door te ontdekken en experimenteren. Op deze manier zijn kinderen van jongs af aan al in zekere mate eigenaar van hun eigen ontwikkelproces. Om op school aan te blijven sluiten op de natuurlijk gedreven behoefte aan ontwikkelen vinden wij het belangrijk om kinderen mede-eigenaar te laten zijn van hun ontwikkelproces. Verantwoordelijkheid dragen is een leerproces en dat begeleiden wij in stapjes. Verantwoordelijkheid nemen gaat namelijk niet alleen over de manier waarop de keuzes die een kind maakt het kind zelf beïnvloeden, maar ook over hoe zijn keuzes en acties anderen beïnvloeden. Daarom laten wij kinderen experimenteren met het nemen en geven van verantwoordelijkheid binnen veilige kaders.
Foto

Veelzijdig

Veelzijdigheid Is een belangrijke waarde op De Bloemaert omdat het voor ons een heleboel betekenissen heeft. Ieder kind is anders en daarmee uniek. We vinden het belangrijk dat ieder kind zichzelf kan zijn en zich gewaardeerd voelt. We dragen uit dat veelzijdigheid in de samenleving de wereld siert. Ieder kind op De Bloemaert is in ontwikkeling, maar ook hier weer op zijn eigen manier. Ieder kind heeft andere talenten. Wij willen die talenten zien en benutten door ze de ruimte te geven en door kinderen te begeleiden om ze verder te ontwikkelen. Daarbij vinden we het ook heel belangrijk dat ons aanbod veelzijdig is. Niet alleen om bestaande talenten verder te ontwikkelen, maar ook om kinderen te laten ontdekken en experimenteren, zichzelf te verrassen en zichzelf en de wereld beter te leren kennen.
Foto