Ons onderwijs

Koningshaven

Het is onze ambitie om elk kind optimale ontwikkelkansen te bieden. Dit doen we door hoge kwaliteit van onderwijs na te streven en een veilige en uitdagende leeromgeving te bieden. We geven ons onderwijs vorm vanuit een betekenisvolle context omdat wij het belangrijk vinden dat onze leerlingen de kennis die zij opdoen ook kunnen toepassen. Vanuit directe instructie leggen we een stevige basis aan vaardigheden op het gebied van taal en rekenen.  

Leren leren, creatief denken en kritisch denken vinden wij belangrijke vaardigheden omdat ze een leven lang meegaan en een leven lang leren mogelijk maken. Deze vaardigheden staan centraal binnen ons thematisch onderwijs. Wetenschap en techniek, cultuur, wereldoriëntatie, expressie, burgerschap en digitale geletterdheid bieden wij daarbinnen geïntegreerd aan. 

Onze onderwijsprofessionals wakkeren nieuwsgierigheid en enthousiasme aan en moedigen kinderen aan om op onderzoek uit te gaan. We geven kinderen ruimte om hun talenten te ontdekken, onderzoeken en ontwikkelen. We vinden het belangrijk dat kinderen zichzelf leren kennen en over de vaardigheden beschikken om keuzes te kunnen maken in hoe zij zich willen verhouden tot de wereld om zich heen.