Kind­centrum Armhoefse Akker

Kindcentrum Armhoefse Akker is een kinderopvang en buurtschool in één. Wij staan voor een fijn pedagogisch en sociaal-emotioneel klimaat waar onze kinderen optimaal kunnen ontwikkelen. Op kindcentrum Armhoefse Akker stimuleren wij onze kinderen om initiatieven te nemen en uitdagingen aan te gaan. Op deze manier geven wij onze kinderen een goede basis aan kennis en sociale vaardigheden mee.
We zetten maximaal in op kansengelijkheid. Het maakt niet uit waar je wieg staat. Een kindcentrum is een belangrijke voorziening in de wijk. In de buurt gebeurt het. Wij willen dat elk kind mee kan doen en in contact met anderen onderdeel is van de samenleving.

Kinder­opvang en basisschool

Peuteropvang

Peuteropvang

2-4 jaar

* Thematisch werken
* Peuterdans
* Doorgaande lijn met de basisschool
Eén team

In ons kindcentrum vervagen de grenzen tussen school en opvang. We werken steeds meer als één team, waarin professionals vanuit kinderopvang en onderwijs elkaar weten te vinden, om kinderen te begeleiden in hun ontwikkeling. Vanuit deze visie maken alle professionals gebruik van de diverse gezamenlijke ruimtes en zijn ze betrokken bij zowel het kinderdagverblijf, de bso als de basisschool. Hierdoor voelt je kind zich sneller thuis en verloopt de overgang van kinderopvang naar basisschool soepeler. Het is tenslotte een vertrouwde omgeving!

Je kind voelt zich gezien en gewaardeerd

De kinderopvang is gevestigd in de Van Heutszstraat. We hebben twee verticale kinderdagverblijfgroepen (0-4 jaar) en maximaal 32 plaatsen. De groepsruimten van ons kinderdagverblijf zijn ingericht op de benedenverdieping van het hoofdgebouw, in jaren ‘80 stijl. Daar komen ook de groepsnamen vandaan: Klein Orkest en Dolly Dots. Door persoonlijke aandacht en door kinderen de ruimte te geven, voelen de kinderen zich gezien en gewaardeerd.

Vloeiende doorstroom

Als je kind vier jaar wordt, dan blijft je kleuter in hetzelfde gebouw in de Van Heutszstraat. In dit gebouw zit zowel het kinderdagverblijf als de kleutergroepen van het basisonderwijs. Wij noemen dit het gebouw voor het Jonge Kind. Op deze manier is er sprake van een vloeiende doorstroom voor het jonge en het iets oudere kind. Twee minuten lopen verderop zit de buitenschoolse opvang (bso) en basisschool Armhoefse Akker, gelegen aan de Spoordijk, waar kinderen vanaf groep 3 verblijven. 

Twee gebouwen

We hebben dus twee gebouwen: voor het jonge kind (0-6 jaar) en voor het oudere kind (6-13 jaar). 

Een rijke schooldag

Dankzij de samenwerking tussen het kinderdagverblijf, de bso en de basisschool, maken de kinderen bij Armhoefse Akker gebruik van een uitgebreid aanbod aan activiteiten. Met het samengaan van kinderopvang en onderwijs werken we aan doorgaande ontwikkel- en leerlijnen. Kinderen van 0 tot 13 jaar laten we opgroeien tot sterke volwassenen.
Met een ‘rijke’ schooldag bieden we de hele dag een breed aanbod aan van sport, cultuur, muziek, huiswerkbegeleiding en ontdekken we samen techniek en natuur.
Dankzij de samenwerking tussen het kinderdagverblijf, de bso en de basisschool, maken de kinderen bij Armhoefse Akker gebruik van een uitgebreid aanbod aan activiteiten. Met het samengaan van kinderopvang en onderwijs werken we aan doorgaande ontwikkel- en leerlijnen. Kinderen van 0 tot 13 jaar laten we opgroeien tot sterke volwassenen. Met een ‘rijke’ schooldag bieden we de hele dag een breed aanbod aan van sport, cultuur, muziek, huiswerkbegeleiding en ontdekken we samen techniek en natuur.

Help jij mee?

Word overblijf­vrijwilliger

Wij organiseren tussenschoolse opvang in samenwerking met enthousiaste overblijfvrijwilligers!
overblijven