Ouderraad & Medezeggen­schapsraad

Ouders hebben wettelijk recht op medezeggenschap (MR) over de gang van zaken binnen de school.
Meisje op het schoolplein poseert voor de camera

Ouderraad

De ouderraad is een commissie die bestaat uit ouders van leerlingen op de Hubertusschool. Hun taak is vooral het mee organiseren van allerlei activiteiten voor de kinderen. Denk hierbij aan bv. Sinterklaas- en Kerstviering maar ook aan de sportdag, afscheidsavond groep 8, schoolreisje, etc. 

Voorzitter: Mevr. J van de Sande

Leden: Mevr. P. van Hoof, Dhr E. Yozgat, Dhr M. Aydogan, Mevr N. Yildiz, Mevr. F. Telli, Mevr. S. Baldede en Dhr. J. IJpelaar.

Waarom een MR?

Net als iedere basisschool in Nederland heeft basisschool Hubertus een Medezeggenschapsraad (MR) die bestaat uit ouders en leerkrachten. De Medezeggenschapsraad van Hubertus bestaat uit 6 leden en komt ongeveer 6 keer per jaar samen.

Op elke school worden belangrijke beslissingen genomen. Beslissingen die te maken hebben met het onderwijs dat wordt gegeven,  bv. over de groepsverdeling en het passend onderwijs. Maar ook beslissingen zoals de invoering van het continurooster. Iedere school heeft een directie, die belast is met de dagelijkse leiding op school. Het schoolbestuur is eindverantwoordelijk voor de beslissingen die worden genomen, maar het is wel de bedoeling dat het luistert naar de argumenten die de MR naar voren brengt. Elk belangrijk besluit dat het bestuur wil nemen, moet zelfs worden voorgelegd aan de MR. Door actief te zijn voor de MR kunt ook u invloed uitoefenen op de gang van zaken op school.

Wie zitten er in de MR?

De volgende personen hebben zitting in de MR van onze school.

Namens de ouders:
Mevr. M. Saïdy
Mevr. T. Abba 
(vacature)

Namens het team:
Mevr. W. Smulders
Mevr. R. Boer
Mevr. L. Backx.

Adviseur: Dhr. F. van den Oetelaar

Afgevaardigde gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR): Dhr. B. Verveda.

Waarover praat de MR?

In feite over alles wat met de school te maken heeft. Elk belangrijk besluit dat het bestuur wil nemen, moet worden voorgelegd aan de MR.

Ouderraad

De ouderraad is een commissie die bestaat uit ouders van leerlingen op de Hubertusschool. Hun taak is vooral het mee organiseren van allerlei activiteiten voor de kinderen. Denk hierbij aan bv. Sinterklaas- en Kerstviering maar ook aan de sportdag, afscheidsavond groep 8, schoolreisje, etc. 

Voorzitter: Mevr. J van de Sande

Leden: Mevr. P. van Hoof, Dhr E. Yozgat, Dhr M. Aydogan, Mevr N. Yildiz, Mevr. F. Telli, Mevr. S. Baldede en Dhr. J. IJpelaar.

Waarom een MR?

Net als iedere basisschool in Nederland heeft basisschool Hubertus een Medezeggenschapsraad (MR) die bestaat uit ouders en leerkrachten. De Medezeggenschapsraad van Hubertus bestaat uit 6 leden en komt ongeveer 6 keer per jaar samen.

Op elke school worden belangrijke beslissingen genomen. Beslissingen die te maken hebben met het onderwijs dat wordt gegeven,  bv. over de groepsverdeling en het passend onderwijs. Maar ook beslissingen zoals de invoering van het continurooster. Iedere school heeft een directie, die belast is met de dagelijkse leiding op school. Het schoolbestuur is eindverantwoordelijk voor de beslissingen die worden genomen, maar het is wel de bedoeling dat het luistert naar de argumenten die de MR naar voren brengt. Elk belangrijk besluit dat het bestuur wil nemen, moet zelfs worden voorgelegd aan de MR. Door actief te zijn voor de MR kunt ook u invloed uitoefenen op de gang van zaken op school.

Wie zitten er in de MR?

De volgende personen hebben zitting in de MR van onze school.

Namens de ouders:
Mevr. M. Saïdy
Mevr. T. Abba 
(vacature)

Namens het team:
Mevr. W. Smulders
Mevr. R. Boer
Mevr. L. Backx.

Adviseur: Dhr. F. van den Oetelaar

Afgevaardigde gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR): Dhr. B. Verveda.

Waarover praat de MR?

In feite over alles wat met de school te maken heeft. Elk belangrijk besluit dat het bestuur wil nemen, moet worden voorgelegd aan de MR.