Welkom bij

Kind­centrum Hubertus

kindcentrum Hubertus

Peuter­opvang en basisonderwijs in Tilburg West

Kindcentrum Hubertus is onderdeel van Xpect013. Kindcentrum Hubertus bestaat uit basisschool Hubertus en peuteropvang Hubertus welke zich beide bevinden in het schoolgebouw aan de Jagerslaan 55 in Tilburg West. Hierdoor worden krachten gebundeld en kan er vanuit één gezamenlijke visie worden gewerkt aan doorgaande leer- en ontwikkellijnen voor kinderen van 2-13 jaar. 

Ontwikkelen in een veilige omgeving

Ieder kind moet veilig, gezond, gelukkig en kansrijk kunnen opgroeien en wij zijn ons er terdege van bewust dat wij hier als kindcentrum een belangrijke rol in spelen. Wij zijn hierbij in ontwikkeling en beweging. Het doel is om elk kind zich optimaal te kunnen laten ontwikkelen in een veilige en taalrijke speelleeromgeving. Wij zien dat kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen wanneer er sprake is van een nauwe samenwerking tussen school/ opvang, ouders en betrokken ketenpartners. We zijn op weg naar een community waarin deze samenwerkingen ook versterkt gaan worden binnen de wijk. De kracht van verbinding is daarbij ons leidende principe. Het ontmoeten van kinderen en ouders is hierbij van groot belang. We maken gebruik van de Ouderkamer om deze ontmoetingen op een laagdrempelige manier te realiseren.  

Ons aanbod

Bij kindcentrum Hubertus zijn kinderen van 2 tot 13 jaar van harte welkom!
fietsen hubertus

Peuteropvang

Peuteropvang voor kinderen van 2-4 jaar.
vrienden hubertus

Basisonderwijs

Basisschool voor kinderen van 4-13 jaar.