Ons onderwijs

Kinderen die nieuwsgierig zijn, zelf doen en ontdekken, zijn vanuit hun hart gemotiveerd om te leren. Wij geloven dat als kinderen eigen keuzes kunnen maken binnen kaders, ze gemotiveerd blijven en ontwikkelen. De leerkracht stimuleert om dingen zelf te doen en geeft instructie waar nodig.

'Wij geven het kind de sleutel, maar het kind opent zelf de deur'- Maria Montessori
wereldbol

Montessori
Maria Montessori's gedachtegoed draait om het respecteren van het unieke leerproces van elk kind. Haar benadering legt de nadruk op een voorbereide omgeving waarin kinderen vrijheid krijgen om te ontdekken, te leren en te groeien op hun eigen tempo. Het Montessori-onderwijs bevordert zelfdiscipline, creativiteit en onafhankelijkheid. Leraren zijn gidsen die kinderen ondersteunen in hun eigen leerreis. Deze methode moedigt een liefde voor leren aan die levenslang meegaat. 
Vanuit vertrouwen, warm contact, rust en inspiratie, sluiten onze leerkrachten aan bij de interesses en behoeftes van kinderen. Met uitdagende Montessori materialen die verleiden tot spel, inzicht, leren en groei, blijft ons onderwijs boeien. Bij ons zie je kinderen die vol verwondering en betrokken aan het werk zijn. Lees meer over Montessori-onderwijs.

Taal, lezen en rekenen

Binnen is beginnen, in de ochtend starten de kinderen hun werk zelfstandig op. Na de werktijd volgt instructie op maat. Tijdens het zelfstandig werken loopt de leerkracht een vaste ronde om de kinderen te begeleiden.

De kinderen werken aan leerdoelen met de taal- reken- of leesmethodes. Wij gebruiken bekende methodes zoals Veilig leren lezen, Atlantis en Wereld in getallen. Daarnaast oefenen kinderen hun leerdoelen met de Montessori materialen. Kinderen bouwen, onderzoeken en krijgen inzicht in de rekenwereld die zij levendig maken. Grote kubussen, zelfgemaakte breukenvormen met de 3d-printer, kralenplanken, en rekenstokken. Hoe uitdagender, hoe leuker!

Voor taal werken wij met Taaldoen! van de Montessori taallijn. Deze methode bestaat uit kaartjes met taalopdrachten zoals; schrijf een gedicht of verhaal, verzamel woorden die met emoties te maken hebben, maak en geef een presentatie over een onderwerp dat je interesseert. Steeds sluiten wij aan op de interesse en de leerdoelen van het kind op een verrassende manier, met volop plezier. Niet verder vertellen; kinderen vinden leren leuk bij ons!

Kosmisch onderwijs

De kinderen leren over de wereld en alles wat daarbij komt kijken via de methode DaVinci. Denk aan aardrijkskunde, geschiedenis, natuuronderwijs, techniekonderwijs en de maatschappij. Deze onderwerpen combineren wij in een thema. Wij geloven dat al deze onderwerpen uit de wereld met elkaar samenhangen en onderling afhankelijk zijn van elkaar. De kinderen leren probleemoplossend denken, creatief zijn, plannen en ICT-middelen te gebruiken. Zij gaan op avontuur. Na een korte introductie, verdiepen zij zich in het thema. Leerlingen volgen hun eigen nieuwsgierigheid en talenten. Wij zien kinderen die zich verwonderen en actief aan het leren zijn. Als afsluiting van het thema onthullen de leerlingen hun product, organiseren zij een tentoonstelling of geven een interessant optreden. Daarmee hebben zij hun leerdoelen bereikt. Momenteel oriënteren wij ons op een vervangende methode die wat vernieuwende thema’s aanbiedt.

Spelend leren

In het spel leren kinderen ongemerkt ontzettend veel, omdat zij zelf doen, ervaren en beleven. De doelen voor rekenen, lezen en taal komen in allerlei spellen en materialen terug. Wij kiezen zoveel mogelijk voor spel dat aansluit bij de echte wereld.

In de onderbouw hebben de klassen speelhoeken die we steeds per thema opnieuw inrichten. Kinderen helpen hierbij. Zij brengen ideeën in en komen met materialen van thuis. Zo zijn zij betrokken. Een voorbeeld van zo’n thema is ‘samen naar de markt’ of ‘groeien en bloeien’.

Kinderen werken op hun eigen kleedje. Hiermee bakenen zij hun plekje af; het is als het ware hun eigen werkplek. De jongere kinderen spelen graag op de grond, daar hebben zij meer ruimte om te bewegen. Veel fijner dan de hele dag achter je tafeltje zitten.

De leerkrachten lopen tijdens het spel rond. Zij observeren de kinderen, brengen hier en daar het spel naar een hoger niveau en moedigen de kinderen aan. Leerkrachten stemmen continu af op de ontwikkelbehoefte van het kind. Zij zien elk kind.

Culturele vorming

Het ontdekken van kunst en cultuur is belangrijk voor de vorming van een kind. Hierdoor ontwikkel je je eigen identiteit, ondervind je wat je mooi vindt en wat niet. Je krijgt een stukje geschiedenis mee en je leert je gevoelens uit te drukken op een andere manier. Muziek, theater en beeldende vorming, daar genieten we van samen en het brengt kinderen ontspanning. Gelinkt aan thema’s in de klas, maken wij culturele uitstapjes. Vier keer per schooljaar zijn er podiumkunsten waar ook ouders van harte welkom zijn.

Samen met de vakdocenten creëren wij kunstzinnige creaties. Wij stimuleren kinderen anders te denken en dingen op hun eigen manier te doen. Daarom vind je bij ons nooit een muur met allemaal dezelfde verftekeningen. Ieder kind maakt kunst op zijn eigen wijze.

Sociaal-emotionele ontwikkeling

Omgaan met jezelf en de ander en iets opsteken over emoties. Dat doen we bij sociaal-emotioneel leren. Kinderen merken wie ze zijn en hoe gedrag overkomt op de ander. Zij oefenen met empathie te tonen, sociale vaardigheden uitbreiden, relaties onderhouden en keuzes maken.

Onze leerkrachten zetten hiervoor de methode Kwink in. Deze methode bouwt aan een veilige, hechte groep, zodat pesten voorkomen wordt. Daarnaast gebruiken wij Gevoelsrijk. Heb je de praatplaten weleens gezien die in de school hangen? Via deze posters praten wij met kinderen over hoe ze zich voelen. Zo leren ze zichzelf van binnen kennen en kunnen ze hun emoties benoemen.

Het groeien in sociale en emotionele vaardigheden zit natuurlijk ook verweven in ons onderwijs. Vanuit onze Montessori gedachte leeft de leerkracht ‘het goede voor’, in bijvoorbeeld houding, taal en gedrag. Kinderen ervaren op school een grote keuzevrijheid, hierdoor nemen zij zelfstandig beslissingen (binnen kaders) en vertrouwen zij op hun eigen kracht. Dankzij ons onderwijs leren zij zichzelf steeds beter kennen, groeien zij in zelfvertrouwen en hebben ze oog voor anderen. Stapje voor stapje.

Burgerschap

Samen zijn we verantwoordelijk voor onze samenleving. Ook kinderen zijn van betekenis in de maatschappij. Door kinderen te leren communiceren, samen te werken en te betrekken bij besluitvormingsprocessen, raken zij betrokken bij hun omgeving. Onze maatschappij heeft betrokken burgers nodig, de school is hiervoor een oefenplaats. De methode Kwink biedt interactieve lessen over waarden en normen en democratie. Kinderen ervaren hoe ze actief mee kunnen doen en van betekenis kunnen zijn in de samenleving. Ook het vormen van een eigen mening hoort hierbij.

Slim omgaan met de digitale wereld

De impact van media op ons leven wordt steeds groter, daarom hebben kinderen, leerkrachten en ouders competenties nodig die ons mediawijs maken. Wij willen kinderen mediavaardigheden aanreiken waarmee zij bewust en actief mee kunnen doen in de samenleving. Hierbij blijven we kritische vragen stellen aan elkaar en reflecteren we op ons gebruik.

Ons digitaal onderwijs zet in op:

o Mediawijsheid: leren actief, kritisch en bewust met media om te gaan;

o Computational thinking: praktisch inzetten van digitale tools om problemen op te lossen;

o Informatievaardigheden: hoe vind ik de juiste informatie en is de informatie juist;

o ICT-basisvaardigheden: leren omgaan met digitale middelen, bijv. om een presentatie te maken.

In de groepen 7 en 8 houden kinderen met elkaar contact via Whatsapp, Snapchat, TikTok en meer. Wij hebben ervaren dat kinderen hier begeleiding in nodig hebben. Wat na school gebeurt via apps, heeft de volgende dag impact op de groep. Het is dus belangrijk dat ouders en leerkrachten hierin samenwerken en elkaar op de hoogte houden.

Bewegings­onderwijs

Bewegen is gezond en leerlingen ontwikkelen hun motorische vaardigheden. Bij ons op school zitten kinderen niet de hele dag aan tafel. Kinderen leren met materialen; op de gang, buiten of op een kleedje. Door het werken met materialen oefenen ze ook direct hun fijne motorische ontwikkeling.

Op onze school geeft Stijn Dekkers bewegingslessen. De nadruk ligt hier op spel, plezier en motorische ontwikkeling. We apenkooien, volgen een parcours of rennen tijdens tikspelletjes. Kinderen proberen verschillende sporten uit, zoals turnoefeningen, voetbal, softbal.

Taal, lezen en rekenen

Binnen is beginnen, in de ochtend starten de kinderen hun werk zelfstandig op. Na de werktijd volgt instructie op maat. Tijdens het zelfstandig werken loopt de leerkracht een vaste ronde om de kinderen te begeleiden.

De kinderen werken aan leerdoelen met de taal- reken- of leesmethodes. Wij gebruiken bekende methodes zoals Veilig leren lezen, Atlantis en Wereld in getallen. Daarnaast oefenen kinderen hun leerdoelen met de Montessori materialen. Kinderen bouwen, onderzoeken en krijgen inzicht in de rekenwereld die zij levendig maken. Grote kubussen, zelfgemaakte breukenvormen met de 3d-printer, kralenplanken, en rekenstokken. Hoe uitdagender, hoe leuker!

Voor taal werken wij met Taaldoen! van de Montessori taallijn. Deze methode bestaat uit kaartjes met taalopdrachten zoals; schrijf een gedicht of verhaal, verzamel woorden die met emoties te maken hebben, maak en geef een presentatie over een onderwerp dat je interesseert. Steeds sluiten wij aan op de interesse en de leerdoelen van het kind op een verrassende manier, met volop plezier. Niet verder vertellen; kinderen vinden leren leuk bij ons!

Spelend leren

In het spel leren kinderen ongemerkt ontzettend veel, omdat zij zelf doen, ervaren en beleven. De doelen voor rekenen, lezen en taal komen in allerlei spellen en materialen terug. Wij kiezen zoveel mogelijk voor spel dat aansluit bij de echte wereld.

In de onderbouw hebben de klassen speelhoeken die we steeds per thema opnieuw inrichten. Kinderen helpen hierbij. Zij brengen ideeën in en komen met materialen van thuis. Zo zijn zij betrokken. Een voorbeeld van zo’n thema is ‘samen naar de markt’ of ‘groeien en bloeien’.

Kinderen werken op hun eigen kleedje. Hiermee bakenen zij hun plekje af; het is als het ware hun eigen werkplek. De jongere kinderen spelen graag op de grond, daar hebben zij meer ruimte om te bewegen. Veel fijner dan de hele dag achter je tafeltje zitten.

De leerkrachten lopen tijdens het spel rond. Zij observeren de kinderen, brengen hier en daar het spel naar een hoger niveau en moedigen de kinderen aan. Leerkrachten stemmen continu af op de ontwikkelbehoefte van het kind. Zij zien elk kind.

Sociaal-emotionele ontwikkeling

Omgaan met jezelf en de ander en iets opsteken over emoties. Dat doen we bij sociaal-emotioneel leren. Kinderen merken wie ze zijn en hoe gedrag overkomt op de ander. Zij oefenen met empathie te tonen, sociale vaardigheden uitbreiden, relaties onderhouden en keuzes maken.

Onze leerkrachten zetten hiervoor de methode Kwink in. Deze methode bouwt aan een veilige, hechte groep, zodat pesten voorkomen wordt. Daarnaast gebruiken wij Gevoelsrijk. Heb je de praatplaten weleens gezien die in de school hangen? Via deze posters praten wij met kinderen over hoe ze zich voelen. Zo leren ze zichzelf van binnen kennen en kunnen ze hun emoties benoemen.

Het groeien in sociale en emotionele vaardigheden zit natuurlijk ook verweven in ons onderwijs. Vanuit onze Montessori gedachte leeft de leerkracht ‘het goede voor’, in bijvoorbeeld houding, taal en gedrag. Kinderen ervaren op school een grote keuzevrijheid, hierdoor nemen zij zelfstandig beslissingen (binnen kaders) en vertrouwen zij op hun eigen kracht. Dankzij ons onderwijs leren zij zichzelf steeds beter kennen, groeien zij in zelfvertrouwen en hebben ze oog voor anderen. Stapje voor stapje.

Bewegings­onderwijs

Bewegen is gezond en leerlingen ontwikkelen hun motorische vaardigheden. Bij ons op school zitten kinderen niet de hele dag aan tafel. Kinderen leren met materialen; op de gang, buiten of op een kleedje. Door het werken met materialen oefenen ze ook direct hun fijne motorische ontwikkeling.

Op onze school geeft Stijn Dekkers bewegingslessen. De nadruk ligt hier op spel, plezier en motorische ontwikkeling. We apenkooien, volgen een parcours of rennen tijdens tikspelletjes. Kinderen proberen verschillende sporten uit, zoals turnoefeningen, voetbal, softbal.

Kosmisch onderwijs

De kinderen leren over de wereld en alles wat daarbij komt kijken via de methode DaVinci. Denk aan aardrijkskunde, geschiedenis, natuuronderwijs, techniekonderwijs en de maatschappij. Deze onderwerpen combineren wij in een thema. Wij geloven dat al deze onderwerpen uit de wereld met elkaar samenhangen en onderling afhankelijk zijn van elkaar. De kinderen leren probleemoplossend denken, creatief zijn, plannen en ICT-middelen te gebruiken. Zij gaan op avontuur. Na een korte introductie, verdiepen zij zich in het thema. Leerlingen volgen hun eigen nieuwsgierigheid en talenten. Wij zien kinderen die zich verwonderen en actief aan het leren zijn. Als afsluiting van het thema onthullen de leerlingen hun product, organiseren zij een tentoonstelling of geven een interessant optreden. Daarmee hebben zij hun leerdoelen bereikt. Momenteel oriënteren wij ons op een vervangende methode die wat vernieuwende thema’s aanbiedt.

Culturele vorming

Het ontdekken van kunst en cultuur is belangrijk voor de vorming van een kind. Hierdoor ontwikkel je je eigen identiteit, ondervind je wat je mooi vindt en wat niet. Je krijgt een stukje geschiedenis mee en je leert je gevoelens uit te drukken op een andere manier. Muziek, theater en beeldende vorming, daar genieten we van samen en het brengt kinderen ontspanning. Gelinkt aan thema’s in de klas, maken wij culturele uitstapjes. Vier keer per schooljaar zijn er podiumkunsten waar ook ouders van harte welkom zijn.

Samen met de vakdocenten creëren wij kunstzinnige creaties. Wij stimuleren kinderen anders te denken en dingen op hun eigen manier te doen. Daarom vind je bij ons nooit een muur met allemaal dezelfde verftekeningen. Ieder kind maakt kunst op zijn eigen wijze.

Burgerschap

Samen zijn we verantwoordelijk voor onze samenleving. Ook kinderen zijn van betekenis in de maatschappij. Door kinderen te leren communiceren, samen te werken en te betrekken bij besluitvormingsprocessen, raken zij betrokken bij hun omgeving. Onze maatschappij heeft betrokken burgers nodig, de school is hiervoor een oefenplaats. De methode Kwink biedt interactieve lessen over waarden en normen en democratie. Kinderen ervaren hoe ze actief mee kunnen doen en van betekenis kunnen zijn in de samenleving. Ook het vormen van een eigen mening hoort hierbij.

Slim omgaan met de digitale wereld

De impact van media op ons leven wordt steeds groter, daarom hebben kinderen, leerkrachten en ouders competenties nodig die ons mediawijs maken. Wij willen kinderen mediavaardigheden aanreiken waarmee zij bewust en actief mee kunnen doen in de samenleving. Hierbij blijven we kritische vragen stellen aan elkaar en reflecteren we op ons gebruik.

Ons digitaal onderwijs zet in op:

o Mediawijsheid: leren actief, kritisch en bewust met media om te gaan;

o Computational thinking: praktisch inzetten van digitale tools om problemen op te lossen;

o Informatievaardigheden: hoe vind ik de juiste informatie en is de informatie juist;

o ICT-basisvaardigheden: leren omgaan met digitale middelen, bijv. om een presentatie te maken.

In de groepen 7 en 8 houden kinderen met elkaar contact via Whatsapp, Snapchat, TikTok en meer. Wij hebben ervaren dat kinderen hier begeleiding in nodig hebben. Wat na school gebeurt via apps, heeft de volgende dag impact op de groep. Het is dus belangrijk dat ouders en leerkrachten hierin samenwerken en elkaar op de hoogte houden.