Montessori

Maria Montessori's gedachtegoed draait om het respecteren van het unieke leerproces van elk kind. Haar benadering legt de nadruk op een voorbereide omgeving waarin kinderen vrijheid krijgen om te ontdekken, te leren en te groeien op hun eigen tempo. Het Montessori-onderwijs bevordert zelfdiscipline, creativiteit en onafhankelijkheid. Leraren zijn gidsen die kinderen ondersteunen in hun eigen leerreis. Deze methode moedigt een liefde voor leren aan die levenslang meegaat.
resized boom petteflet

Leren vanuit jezelf
Vanuit vertrouwen, warm contact, rust en inspiratie, sluiten onze leerkrachten aan bij de interesses en behoeftes van kinderen. Met uitdagende Montessori materialen die verleiden tot spel, inzicht, leren en groei, blijft ons onderwijs boeien. Bij ons zie je kinderen die vol verwondering en betrokken aan het werk zijn.

Zelfstandige leerlingen die respectvol in de samenleving staan
Omdat kinderen verantwoordelijk zijn voor hun eigen leerproces, ervaren zij hun eigen ontwikkeling. Daarom staan zij trots en zelfverzekerd in het leven. Doordat wij zorg voor de ander belangrijk vinden, leren wij met oud en jong samen. Wij zien en kennen elkaar, hebben respect en waardering voor de ander. Kinderen bij De Petteflet zijn zelfredzaam, lossen problemen op, zijn kritische denkers en werken graag samen. Zo staan wij in de samenleving.

Kwalitatief goed onderwijs
Wij zijn tevreden en trots op de inzet, ontwikkeling en resultaten van onze leerlingen. Hierdoor hebben wij respect voor het gedachtegoed van Maria Montessori dat 150 jaar oud is en nog steeds werkt.