overleg kinderen

Thematisch werken

Op Basisschool Armhoefse Akker werken we zoveel mogelijk vanuit samenhang in een betekenisvolle context. Zo integreren we de vakgebieden lezen, wereldoriëntatie, burgerschap en digitale geletterdheid binnen het thematisch werken. Door meer kennis op te doen over de wereld begrijpen kinderen beter wat ze lezen én door meer te lezen doen ze meer kennis op over de wereld.

Vanaf groep 3 werken we met wereldoriëntatiethema’s vanuit de methode Blink Wereld Geïntegreerd én de leesmethode Blink Lezen. Beide methodes bieden hetzelfde thema tegelijk aan, zodat de kinderen wekenlang worden ondergedompeld binnen één thema. 

We richten deze thema's zo rijk mogelijk in, zodat er een stevige inhoudelijke kennisbasis wordt opgebouwd en er voldoende ruimte is voor leerlingen om eigen keuzes te maken en op onderzoek uit te gaan. 
Binnen deze thema’s wordt er zowel gewerkt aan kennisopbouw als onderzoeksvaardigheden, maar ook digitale geletterdheid.