Kind armhoef

Het Jonge Kind

Een rijke leeromgeving

We werken ontwikkelingsgericht met een rijk aanbod voor het jonge kind (groep 1 tot en met 3). Het is onze ambitie om dit ontwikkeltraject uit te breiden naar een doorgaande lijn voor alle kinderen van 0 tot 6 jaar binnen ons kindcentrum.  

Binnen onze visie richten we ons vooral op een hoge betrokkenheid, met veel aandacht voor spelend en ontdekkend leren in een rijke leeromgeving. 

Daarbij richten we ons ook op (het begeleiden van) spelend leren. We vertrekken hierin vanuit de veronderstelling dat een hoge betrokkenheid leidt tot intrinsieke motivatie, waardoor uiteindelijke hogere leeropbrengsten gerealiseerd worden. 

Kind