Didactisch handelen

De leerkracht doet ertoe!

Het bieden van kwalitatief goed onderwijs is de kern van onze opdracht.
Sterk didactisch handelen van leerkrachten is daar een belangrijke pijler van en heeft dus continu onze aandacht. We vinden het belangrijk dat alle leerkrachten authentiek (kunnen) zijn, maar dat betekent niet dat iedereen hetzelfde doet en kan. We hebben ons ontwikkeld in het geven van een goede expliciete (directe) instructie en het inzetten van coöperatieve werkvormen. 

Kinderen klaslokaal armhoefse akker

Naast de blijvende aandacht voor goede instructies en coöperatief leren zullen we ons verder verdiepen in de rol van de leerkracht tijdens het onderzoekend leren in de thema’s en het versterken van executieve functies bij leerlingen. 

Zo wordt er leerkrachtgestuurd gewerkt aan de (technische) basisvakken/doelen. Daarnaast heeft de leerkracht een begeleidende rol in het onderzoekend en ontdekkend leren tijdens het thematisch werken.