Ouders

werken op Meander

Medezeggen­schapsraad

Elke school heeft verplicht een medezeggenschapsraad (MR) die meebeslist over de organisatie van de school en de inrichting van het onderwijs. Via de MR kunnen ouders en personeel invloed uitoefenen op het beleid van de school. Concreet overlegt de MR met de directie over beleidsmatige onderwerpen, zoals de besteding van geld en gebouwen, veiligheid in en rond de school, het vaststellen van vakanties en vrije dagen en de manier waarop ouders kunnen worden betrokken bij de school.

Elk belangrijk besluit dat de directie wil nemen, moet worden voorgelegd aan de MR. Op zijn beurt kan de MR elk standpunt dat zij heeft, kenbaar maken aan het bestuur. Veelal werkt de MR over al deze beleidsmatige zaken op de achtergrond met als einddoel om uw kind kwalitatief goed onderwijs te kunnen laten volgen op een veilige school.

Ouder­activiteiten­commissie

Deze commissie houdt zich vooral bezig met de organisatie van binnen- en buitenschoolse activiteiten.

Ongeveer 6x per schooljaar wordt door de OAC vergaderd. De leden van de OAC zijn verdeeld over een aantal werkgroepen (per activiteit). In deze vergadering worden de activiteiten vooraf besproken en later geƫvalueerd. Indien nodig is er contact met de MR (kan op beider verzoek) omtrent lopende zaken.

Medezeggen­schapsraad

Elke school heeft verplicht een medezeggenschapsraad (MR) die meebeslist over de organisatie van de school en de inrichting van het onderwijs. Via de MR kunnen ouders en personeel invloed uitoefenen op het beleid van de school. Concreet overlegt de MR met de directie over beleidsmatige onderwerpen, zoals de besteding van geld en gebouwen, veiligheid in en rond de school, het vaststellen van vakanties en vrije dagen en de manier waarop ouders kunnen worden betrokken bij de school.

Elk belangrijk besluit dat de directie wil nemen, moet worden voorgelegd aan de MR. Op zijn beurt kan de MR elk standpunt dat zij heeft, kenbaar maken aan het bestuur. Veelal werkt de MR over al deze beleidsmatige zaken op de achtergrond met als einddoel om uw kind kwalitatief goed onderwijs te kunnen laten volgen op een veilige school.

Ouder­activiteiten­commissie

Deze commissie houdt zich vooral bezig met de organisatie van binnen- en buitenschoolse activiteiten.

Ongeveer 6x per schooljaar wordt door de OAC vergaderd. De leden van de OAC zijn verdeeld over een aantal werkgroepen (per activiteit). In deze vergadering worden de activiteiten vooraf besproken en later geƫvalueerd. Indien nodig is er contact met de MR (kan op beider verzoek) omtrent lopende zaken.