Wat bieden wij nog meer?

Naast ons reguliere onderwijs bieden wij op Meander nog andere programma's aan.
werken op Meander

XPeers

Wijkgerichte ontmoetingsdag Xpeers is een samenwerking tussen alle basisscholen in de Reeshof. Vanuit het de gedachte "In De Buurt Gebeurt Het" is dit initiatief ontstaan. De naam “Xpeers” staat voor experimenteren, peers, executieve functies en expert worden van jezelf. Eén dag in de week vormen deze leerlingen, met kenmerken van hoogbegaafdheid, een groep. Samen werken zij aan uitdagende projecten en activiteiten. Tijdens deze ontmoetingsdag worden deze leerlingen cognitief en sociaal-emotioneel uitgedaagd, zodat ze meer actief en betrokken aan het leren zijn. Ze werken aan persoonlijke leerdoelen gericht op vaardigheden en executieve functies. Ons aanbod staat in het teken van 'liefdevol frustreren' door onderzoek te doen, filosoferen, aanbieden vreemde taal, werken aan mindset, etc.

Peergroep

In de peergroep gaat uw kind extra uitdaging aan met onze talentbegeleider. Samen met kinderen uit verschillende groepen gaan zij samen verschillende leeruitdagingen aan, dit gebeurt buiten de eigen groep. De opdrachten en projecten zijn altijd uitdagend en divers.

Talent in Handen

Samen met 'In De Buurt Gebeurt Het' zijn er kinderen bij ons op school die op advies van de leerkracht deel mogen nemen aan Talent in Handen. De kinderen gaan hier met hun handen aan slag. Hierbij lossen zij problemen op door dingen te bouwen of te knutselen.

Vakleerkracht Muziek

Op Meander hebben wij een vakleerkracht muziek. Deze komt om de week in de groepen muziekles geven. Muziek zet hersenen scherp om te leren en stimuleert het geheugen. Muziek maken helpt met het vasthouden van aandacht. Fijne eigenschappen die bijdragen aan kwalitatief goed onderwijs op Meander!

XPeers

Wijkgerichte ontmoetingsdag Xpeers is een samenwerking tussen alle basisscholen in de Reeshof. Vanuit het de gedachte "In De Buurt Gebeurt Het" is dit initiatief ontstaan. De naam “Xpeers” staat voor experimenteren, peers, executieve functies en expert worden van jezelf. Eén dag in de week vormen deze leerlingen, met kenmerken van hoogbegaafdheid, een groep. Samen werken zij aan uitdagende projecten en activiteiten. Tijdens deze ontmoetingsdag worden deze leerlingen cognitief en sociaal-emotioneel uitgedaagd, zodat ze meer actief en betrokken aan het leren zijn. Ze werken aan persoonlijke leerdoelen gericht op vaardigheden en executieve functies. Ons aanbod staat in het teken van 'liefdevol frustreren' door onderzoek te doen, filosoferen, aanbieden vreemde taal, werken aan mindset, etc.

Talent in Handen

Samen met 'In De Buurt Gebeurt Het' zijn er kinderen bij ons op school die op advies van de leerkracht deel mogen nemen aan Talent in Handen. De kinderen gaan hier met hun handen aan slag. Hierbij lossen zij problemen op door dingen te bouwen of te knutselen.

Peergroep

In de peergroep gaat uw kind extra uitdaging aan met onze talentbegeleider. Samen met kinderen uit verschillende groepen gaan zij samen verschillende leeruitdagingen aan, dit gebeurt buiten de eigen groep. De opdrachten en projecten zijn altijd uitdagend en divers.

Vakleerkracht Muziek

Op Meander hebben wij een vakleerkracht muziek. Deze komt om de week in de groepen muziekles geven. Muziek zet hersenen scherp om te leren en stimuleert het geheugen. Muziek maken helpt met het vasthouden van aandacht. Fijne eigenschappen die bijdragen aan kwalitatief goed onderwijs op Meander!