Praktische informatie

Hier vindt u praktische informatie zoals de schooltijden, vakanties, studiedagen en belangrijke documenten.
Basisschool Don Sarto lunch

Schooltijden

Wij hebben een continurooster. Onze schooltijden zijn maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 14.00 uur. 

Pauzes

Ochtendpauze:

In de ochtendpauze eten en drinken wij gezond. De kinderen mogen water, een boterham, fruit of groente meenemen. 

Groep 3 t/m 5 speelt buiten tussen 10.00-10.15 uur. 

Groep 6 t/m 8 speelt buiten tussen 10.15-10.30 uur.  

 

Lunchpauze:

Tijdens de lunch eten wij ook gezond, houd hier rekening mee bij het vullen van de broodtrommel. 

Groep 1-2 eet tussen 11.30-12.00 uur, zij spelen buiten tussen 12.00-12.30 uur. 

Groep 3 t/m 5 eet tussen 11.45-12.00 uur, zij spelen buiten tussen 12.00-12.15 uur.

Groep 6 t/m 8 eet tussen 12.00-12.15 uur, zij spelen buiten tussen 12.15-12.30 uur.

Documen­ten

Team op Maat

Om de kansen voor al onze kinderen te vergroten hebben wij Team op Maat inegricht. Een team dat dichtbij kinderen, gezinnen en onderwijsprofessionals staat. Wij bieden ondersteuning bij diverse hulpvragen. Wij zijn (voltallig) aanwezig op dinsdag. 

 

Team op Maat bestaat uit:

juf Nikkie, juf Marleen, juf Fenna, juf Christel en meneer Tim

Parro (ouderapp)

Wij werken met de ouderapp Parro. Via de app houden wij u op de hoogte van alle ontwikkelingen in de klas, maakt u de afspraken voor oudergesprekken, vraagt u medisch verlof aan en kunt u uw kind ziekmelden bij de leerkracht. 

Klik hier voor hulp met de app

Schoolvakanties en studiedagen

Schooljaar 2023-2024:

Meivakantie: 22 april t/m 3 mei

Hemelvaart: 9 & 10 mei

Tweede Pinksterdag: 20 mei

Administratiedag: 10 juni

Zomervakantie: 8 juli t/m 16 augustus 

Logopedie

Op donderdag en vrijdag hebben wij een inpandige logopedist. Indien u hiervan gebruik wenst te maken kunt u een inschrijfformulier vragen bij onze Intern Begeleider, Marleen Roovers. 

Schooltijden

Wij hebben een continurooster. Onze schooltijden zijn maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 14.00 uur. 

Documen­ten

Parro (ouderapp)

Wij werken met de ouderapp Parro. Via de app houden wij u op de hoogte van alle ontwikkelingen in de klas, maakt u de afspraken voor oudergesprekken, vraagt u medisch verlof aan en kunt u uw kind ziekmelden bij de leerkracht. 

Klik hier voor hulp met de app

Logopedie

Op donderdag en vrijdag hebben wij een inpandige logopedist. Indien u hiervan gebruik wenst te maken kunt u een inschrijfformulier vragen bij onze Intern Begeleider, Marleen Roovers. 

Pauzes

Ochtendpauze:

In de ochtendpauze eten en drinken wij gezond. De kinderen mogen water, een boterham, fruit of groente meenemen. 

Groep 3 t/m 5 speelt buiten tussen 10.00-10.15 uur. 

Groep 6 t/m 8 speelt buiten tussen 10.15-10.30 uur.  

 

Lunchpauze:

Tijdens de lunch eten wij ook gezond, houd hier rekening mee bij het vullen van de broodtrommel. 

Groep 1-2 eet tussen 11.30-12.00 uur, zij spelen buiten tussen 12.00-12.30 uur. 

Groep 3 t/m 5 eet tussen 11.45-12.00 uur, zij spelen buiten tussen 12.00-12.15 uur.

Groep 6 t/m 8 eet tussen 12.00-12.15 uur, zij spelen buiten tussen 12.15-12.30 uur.

Team op Maat

Om de kansen voor al onze kinderen te vergroten hebben wij Team op Maat inegricht. Een team dat dichtbij kinderen, gezinnen en onderwijsprofessionals staat. Wij bieden ondersteuning bij diverse hulpvragen. Wij zijn (voltallig) aanwezig op dinsdag. 

 

Team op Maat bestaat uit:

juf Nikkie, juf Marleen, juf Fenna, juf Christel en meneer Tim

Schoolvakanties en studiedagen

Schooljaar 2023-2024:

Meivakantie: 22 april t/m 3 mei

Hemelvaart: 9 & 10 mei

Tweede Pinksterdag: 20 mei

Administratiedag: 10 juni

Zomervakantie: 8 juli t/m 16 augustus