Onze school

Welkom op basisschool Don Sarto in de Tilburgse wijk Broekhoven/Groenewoud. Bekijk hier waar wij voor staan.
Basisschool Don Sarto Tilburg

Op Don Sarto hebben kinderen vertrouwen in eigen kunnen. Wij leren ze om te gaan met successen en teleurstellingen en maken ze medeverantwoordelijk voor hun eigen groei. Wij vinden het belangrijk dat alle kinderen plezier hebben in het onderwijs én dat zij beseffen dat het ontwikkelen van kennis en vaardigheden een doel heeft. Wij bieden daarom ons onderwijs zo realistisch en betekenisvol mogelijk aan. Dat houdt in dat wij een transfer maken tussen de schoolomgeving en de (buiten-) wereld. 

Om onze kinderen weerbaar te maken leren ze bij ons vaardigheden zodat zij om kunnen gaan met diversiteit en verschillen. Ze krijgen bij ons de ruimte om de wereld met eigen talenten te ontmoeten. Naast het leerstofaanbod voor de basisvaardigheden bieden wij ruimte om ook andere talenten te ontdekken en ontwikkelen. Daarbij denken we aan positieve karaktereigenschappen en aan sociale, sportieve, creatieve, organisatorische en andere vaardigheden. 

Een optimale stimulans geven tot ontwikkeling van een kind kunnen wij als school niet alleen. Wij doen dit samen met ouders en de wijk.

Vol vertrouwen op weg naar jouw toekomst!!

Op Don Sarto vinden wij het belangrijk dat alle kinderen vanuit eigen nieuwsgierigheid zich optimaal kunnen ontwikkelen. Hierbij hebben wij oog voor gelijke kansen, respect voor verschillen en veiligheid. Dit doen we samen met ouders, de wijk en maatschappelijke partners.

Wij leren de kinderen, vanuit hoge, passende verwachtingen, de nodige basis- en sociale vaardigheden om vol vertrouwen de wereld te ontdekken.
Basisschool Don Sarto buitenspelen
Op Don Sarto:
  • Hebben kinderen vertrouwen in eigen kunnen;​
  • Nemen kinderen verantwoordelijkheid voor hun eigen groei;​
  • Wordt diversiteit zichtbaar omarmd, gewaardeerd en gerespecteerd;​
  • Zijn de lessen realistisch en betekenisvol;​
  • Krijgen kinderen de ruimte om met eigen talenten de wereld te ontmoeten;​
  • Doen wij dit samen met ouders en de wijk.​
Basisschool Don Sarto Gym
Basisschool Don Sarto computerles