Schediingsexpert school

Scheidingsexpert school

Waarom zijn wij een scheidingsexpertschool?

Voor betrokkenen…

In iedere schoolgroep van 30 leerlingen zitten gemiddeld 6 kinderen waarvan het kerngezin uit elkaar is gevallen. Bij die 6 kinderen horen 12 ouders, een aantal grootouders, één of twee leerkrachten, hun collega’s, een zorgcoördinator, een managementteam en ook nog eens klasgenootjes die mee(be)leven.

Voor de school…

Als organisatie krijgt een school bij een scheiding te maken met vragen als: welke rechten en plichten heb ik jegens ouders, jegens de nieuwe partners, wat moeten we met advocaten van ouders, de Raad voor de kinderbescherming of bureau Jeugdzorg?
Mag ik als school informatie over een kind geven aan een ouder zonder gezag? Hoe is trouwens het gezag in Nederland geregeld en te controleren? Hoe ga ik ermee om als een vader onder schooltijd zijn dochter komt ophalen, terwijl je weet dat het kind die dag bij moeder verblijft?

Voor de maatschappij…

Er is winst te halen voor de maatschappij door de school te erkennen als waardevolle partner in zorg aan kind en ouders in scheidingssituaties. Doordat de problematiek op school besproken en erkend wordt, verdwijnt een taboe. Wij leren onze kinderen (die later de ouders zijn) hoe wij met respect omgaan met veranderende relaties.

Voor het kind…

Uiteindelijk is het kind de grote winnaar in onze aanpak. 

De school zal nog veiliger voelen als je ervaart dat er begrip is voor jouw situatie en dat je niet afhankelijk bent van de toevallige betrokkenheid van een individuele juf of meester. De school zal nog veiliger zijn wanneer je weet dat zowel papa als mama daar gewoon blijven komen om over jou te praten en niet over elkaar.

Scheidingsexpertschool De Borne

Onze trainers

Op de Borne zijn 2 scheidingsexperts aanwezig. Dit zijn:
– Evy Bijlefeld
– Melissa Boonraven