Ons onderwijs

Bij ons zijn er 3 belangrijke dingen waar we veel waarde aan hechten: relatie, autonomie en competentie. Deze zijn erg belangrijk voor de motivatie en het welzijn van de kinderen. Daarnaast is het voor elk kind fijn om veiligheid, structuur en duidelijke afspraken te hebben. Kinderen die zich veilig voelen, durven op ontdekking te gaan en leren daardoor nieuwe dingen. Vandaar dat we werken met onze routines: Ik zorg goed voor mezelf, ik zorg goed voor de ander en samen zorgen we goed voor onze omgeving.
samen
Talenten ontdekken

We vinden het heel belangrijk dat kinderen hun talenten kunnen ontdekken in een uitnodigende en stimulerende omgeving. Als kinderen kunnen doen waar ze goed in zijn, worden ze beter en krijgen ze meer zelfvertrouwen. Zelfvertrouwen is nodig om door te zetten, zelfs als iets moeilijk is. Kinderen leren het liefst op hun eigen manier, op hun eigen tempo en samen met anderen.

Werken in units

Om het bovenstaande te bereiken werken we op basisschool De Borne in units. Kinderen leren van en met elkaar en maken deel uit van de sociale gemeenschap die we als school zijn. Juist de verschillen tussen kinderen maken de groei van hun kwaliteiten mogelijk en zichtbaar. Jongere kinderen kunnen zich optrekken aan oudere kinderen bij het omgaan met situaties en oudere kinderen leren rekening te houden met wat jongere kinderen nog nodig hebben.  

Aansluiting bij de onderwijsbehoefte

We werken binnen de school met 4 units. Binnen de units kennen we 13 thuisgroepen. Bij het aanbod in de units wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de onderwijsbehoefte van de kinderen, passend bij het onderwijsaanbod dat hoort bij het leerjaar. Na 2 schooljaren vindt in de regel een overgang plaats naar de volgende unit. De thuisgroepen kunnen dan weer gehusseld worden. Samen kunnen we meer.

Samenwerken

Dat geldt niet alleen voor kinderen, maar ook voor leerkrachten. Zij worden vanuit hun talenten ingezet. Door samen te werken kunnen we een sterker breed aanbod verzorgen. We bundelen de krachten door binnen de units aan gemeenschappelijke doelen te werken en zo beter af te stemmen op wat de kinderen nodig hebben.

Routines