spelende kinderer

Rots en Water

Rots en Water is een goed onderbouwde trainingsmethode om je fysieke weerbaarheid te verhogen. Het is een combinatie van sociale vaardigheids-training, anti-pestprogramma en een zelfverdedigingssport. De Nederlander Freerk IJkema is de grondlegger hiervan en inmiddels is het programma al in veel landen succesvol uitgezet. 

Deze lessen zijn een onderdeel van ons lesprogramma. Het is een echte doe-training, waarbij kinderen via een actieve/fysieke invalshoek positieve sociale vaardigheden aanleren. Al spelenderwijs worden communicatievaardigheden en confrontatievaardigheden aangeleerd. Het is ook een weerbaarheidsprogramma, waarbij je meer zelfvertrouwen krijgt en je lichaam en geest beter leert kennen. Stevig staan, ademhaling in de buik en focus zijn enkele termen die heel veel terug komen.

Rots en water
Doelstelling

De doelstelling is het bevorderen van een positieve ontwikkeling van sociale en emotionele competenties en het voorkomen en/of verminderen van problemen op het intrapersoonlijke domein (hoe zien leerlingen zichzelf) en het interpersoonlijke domein (hoe gaan leerlingen met elkaar om) bij kinderen en jongeren. Onder het intrapersoonlijke domein valt o.a.: psychologisch welbevinden, seksuele autonomie, internaliserend gedrag, depressieve gevoelens. Onder het interpersoonlijke domein valt o.a.: het verminderen of voorkomen van agressie, seksueel grensoverschrijdend gedrag, pesten en gepest worden.

Aanpak

Dit gebeurt door het aanleren van sociale vaardigheden samen met leeftijdgenoten, veelal in een schoolse setting waarbij in het algemeen alle leerlingen worden betrokken. De motivatie en betrokkenheid van leerlingen is groot door de fysieke oefeningen, spelen en reële situaties (scenario training) en veilige sfeer waarin deze worden geoefend. In elke les worden oefeningen en spelen regelmatig afgewisseld met momenten van psycho-educatie, zelfreflectie en kringgesprekken. Elke les wordt afgesloten met een verwerkingsopdracht voor het optimaliseren van de transfer van oefening naar praktijk. 

Het leren hanteren van het Rots en Waterconcept geeft leerlingen meer inzicht in sociale situaties en de impact van hun eigen gedrag. Rots staat voor eigen grenzen aan kunnen geven, zelfstandig beslissingen kunnen nemen, een eigen weg kunnen gaan. Water staat voor communicatie, kunnen luisteren, samen naar oplossingen kunnen zoeken, en de grenzen van anderen te respecteren. Gaandeweg dit proces leren zij, o.a. in sociale situaties, weloverwogen beslissingen te nemen en ontwikkelen zij meer en veelzijdigere gedragsalternatieven.

Onze trainers

Op de Borne hebben we 4 Rots en Water-trainers rondlopen. Dit zijn:
– Amber van Poppel
– Jeske van Poppel
– Odile Booij
– Eefje Belderok