leskracht muur

Leskracht

Leskracht

Op de Borne willen we de kinderen voorbereiden op de toekomst. Onderzoeken, ondernemen en ontwerpen zijn skills die niet meer weg te denken zijn in de huidige maatschappij. Met de Leskracht-aanpak worden de 7 stappen van onderzoekend, ontwerpend en ondernemend leren uitgerold. De leerinhouden van wereldoriëntatie vormen de basis voor een thematisch speelveld, waarbinnen kinderen hun kennis ontwikkelen en hun eigen onderzoeksvragen (leren) stellen. Het veelzijdige, fysieke gereedschap en de digitale bibliotheek geven goede handvatten om te differentiëren op basis van leerbehoefte.

logo leskracht

De leergebieden taal, wereld- en kunstzinnige oriëntatie vormen samen met de toekomstgerichte vaardigheden meer dan 70% van het curriculum voor het basisonderwijs. Leskracht faciliteert onderwijs in samenhang waarmee het lesaanbod efficiënter, aantrekkelijker en effectiever wordt. Leskracht is een werkwijze inclusief fysieke leermiddelen en digitale leeromgevingen met een thematische meerjarencyclus, een doorlopende woordenschataanpak met leesteksten en veelzijdig bronnenmateriaal voor unit 1 t/m 4.