Huiskamer

Huiskamer

Onze huiskamer

De huiskamer is een warme, veilige ruimte met weinig prikkels waar specifieke groepen leerlingen van kunnen profiteren. Hier wordt gewerkt aan verschillende aspecten, zoals het opbouwen van zelfvertrouwen en zelfbeeld, het ontwikkelen van executieve functies, ontspanning of een rustmoment gedurende de dag, het bevorderen van samenspel en samenwerking, het herkennen en omgaan met emoties, het versterken van basisvaardigheden bij kleuters, het stimuleren van een groeimentaliteit bij kinderen.

huiskamer
In de huiskamer kunnen deze leerlingen onder begeleiding:
  • Rustig de dag beginnen, waarbij wordt gelet op hun gemoedstoestand, eventuele zorgen, en bijzonderheden van de dag worden visueel gemaakt en besproken.
  • De dag afsluiten door terug te kijken, te reflecteren op wat goed ging en wat beter kan voor de volgende dag.
  • Op vaste tijden gedurende de dag ontspannen, vooral op momenten waarop veel van hen wordt gevraagd in de klas. Ze kunnen dan voor een bepaalde tijd gebruik maken van ontspanningsmogelijkheden in de huiskamer voordat ze terugkeren naar de klas.
  • Zelfstandig werken in de 'cube', na overleg met de mentor om deze momenten in te plannen.
  • Voorbereiden, begeleiden en nabespreken van het buitenspeelmoment.
  • Psycho-educatie volgen, waarbij vooraf met de mentor wordt besproken aan welk doel de leerling zal werken. Dit wordt visueel gemaakt en er wordt wekelijks met de leerling geoefend, gesprekken gevoerd en gewerkt aan het persoonlijke doel.
  • Rustig worden met behulp van een stappenplan wanneer emoties hoog oplopen.

Extra ondersteuning voor leerlingen

De huiskamer is geen straf- of beloningsruimte, maar dient preventief om leerlingen extra ondersteuning te bieden zodat ze het beter vol kunnen houden in de klas.

Het besluit over welke leerlingen gebruik kunnen maken van de huiskamer wordt genomen door de intern begeleider, de mentor en de ouders samen. Met elke leerling worden individuele afspraken gemaakt, waarbij ze allemaal werken aan een specifiek doel. Wanneer dit doel bereikt is, wordt dit samen gevierd.

In de huiskamer werken twee pedagogen namelijk Jeske van Poppel en Roel Bogaert.