cultuurloper

De Cultuurloper

De Cultuurloper

Het cultuuronderwijs op onze school is ontwikkeld met behulp van De Cultuur Loper. Dit is een traject wat we met behulp van een intermediair hebben doorlopen om het cultuuronderwijs inhoudelijk en met kwaliteit te bepalen.

Cultuur2

Onze ambitie is dat de leerling zich bevindt in een rijke culturele leeromgeving waarin hij de mogelijkheid krijgt om zich te uiten, talenten en interesses te leren kennen. Door middel van verschillende creatieve activiteiten leren leerlingen zichzelf en de wereld om hen heen te ontdekken. Zo ontwikkelen ze talenten en creatieve vaardigheden. Ze maken kennis met muziek, theater, dans en andere kunstuitingen.

Ook oefenen ze in vrij denken en doen. Dit realiseren we door diverse creatieve activiteiten/lessen aan te bieden en door de wekelijkse cultuurmiddag waar onze leerlingen diverse workshops krijgen aangeboden in allerlei disciplines.

We hebben één cultuurloper-expert op onze school. Dit is: Dennis van den Wildenbergh