Passend onderwijs

Met onze ondersteuning op maat zorgen we er SAMEN voor dat iedereen uniek mag en kan zijn,
want “het mooiste wat je kan worden is jezelf”.
Passend Onderwijs Christoffel
Een passende plek voor ieder kind

Je mag bij ons zijn wie je bent en je wordt gezien! Ondersteuning en begeleiding op maat, passend bij ieder kind, vormt het hart van ons Kindcentrum. We hebben veel expertise in huis en staan bekend om de kwaliteit van ons onderwijs en onze extra ondersteuning. Niet het systeem centraal, maar hét kind! Dat maakt ons trots, want iedereen hoort erbij, doet er toe en is van waarde. We willen samen met jou als ouder weten wie je kind is, wat je kind al wél kan en wat hij/zij nodig heeft om een volgende stap te maken.

Ondersteuning op maat

Mocht voor je kind de basisondersteuning niet voldoende passend zijn, dan kijken we samen naar wat je kind nodig heeft. Door als team van opvang- en onderwijsprofessionals nauw samen te werken kunnen we maatwerk leveren. Dit kan zijn extra begeleiding door de leerkracht, de leerkrachtondersteuner en/of begeleiding door één van onze specialisten in onze extra voorzieningen: de Thuiskamer, het Leerlab, het Doelab, Bolleboos, de Peergroep of onze Rots en Watertraining.

Thuiskamer

Met onze Thuiskamer kunnen we onze kinderen met specifieke ondersteuningsbehoeften in een huiselijke, veilige, prikkelarme ruimte de hele dag ondersteunen. Op vrijdag helpt Sam onze schoolhond mee. Kinderen kunnen hier tot rust komen en extra ondersteuning krijgen om sociaal-emotioneel en/of cognitief sterker te worden om het basisprogramma in de groep beter te kunnen volgen.

Mex 6 jaar: “Voor ik naar huis ga, nog fijn even samen een spelletje doen”
Benthe 9 jaar: “Ik mag de hond uitlaten en kan dan alles vertellen van de week”
Remco 11 jaar: “Fijn tot rust komen en ik leer me beter concentreren”
 

Wil je meer weten over onze thuiskamer? Lees dan meer over onze thuiskamer bij onze documenten. Natuurlijk ben je ook altijd welkom om eens te komen kijken. 

Leerlab en Doelab

Met het Leerlab kunnen we kinderen extra begeleiding bieden voor lezen, schrijven en/of rekenen. Het leerlab is er voor kinderen van groep 3 tot en met 8 om de basis te versterken op leergebied en natuurlijk groeit hierdoor hun zelfvertrouwen en leerplezier.
 Amira 11 jaar: “Ik snap het rekenen beter, omdat ze mij extra helpen”


Met het Doelab kunnen we onze kinderen op praktisch gebied in hun kracht zetten. De begeleiding is gericht op het versterken van alledaagse handelingen om op een fijne manier te functioneren in de maatschappij. Hierbij ligt de nadruk op het goed kunnen inzetten van je talenten nu en later.
 Roman 12 jaar: “Ik leer verstandige keuzes maken en weet waar ik goed in ben”

Bolleboos en Peergroep

Met Bolleboos kunnen we kinderen, die aan de extra uitdaging (verrijkende leerstof) in de groep niet voldoende hebben, extra ondersteunen bij leren leren, leren denken en leren voelen. De peergroep is een bovenschoolse voorziening om samen met gelijkgestemden van andere scholen te werken aan: jezelf spiegelen, samenwerken, voor jezelf zorgen, jezelf en de ander uitdagen en breinkracht ontwikkelen om aan te slag te kunnen.
 Polly 8 jaar: “Ik leer dat als het niet in een keer lukt, ik het opnieuw kan proberen en ik vind het leuk dat we zoveel samenwerken!”

Rots en Water

Met Rots en Water kunnen we kinderen sociaal-emotioneel extra in hun kracht zetten en dat begint bij hun lichaam. Je leert samen over sociale vaardigheden en fysieke weerbaarheid door het werkelijk met elkaar te oefenen. Kinderen leren zich krachtig te voelen en eigen keuzes te maken (Rots), maar ook leren ze soepel mee te bewegen met de ander en samen te werken, spelen en leven (Water).
 Tijn 11 jaar: "Ik leer me goed concentreren en sterk staan!"

Schoolhond

Onze schoolhond Sam is elke vrijdag aanwezig in de thuiskamer, voor dier ondersteunende educatie en activiteiten. Het doel is de sociale vaardigheden, taal en het cognitief functioneren bij kinderen te verbeteren. Door bijvoorbeeld voor te lezen aan Sam ervaart een kind minder druk en voelt hij/zij ruimte voor het maken van fouten. Sam kan het zelfvertrouwen stimuleren, kan kalmeren, kan ontprikkelen en leert kinderen duidelijk te communiceren. Kinderen leren verantwoordelijkheid te nemen en duidelijk te zijn. Daarnaast is het doel plezier, ontspanning en kan Sam troost bieden.  

Thuiskamer

Met onze Thuiskamer kunnen we onze kinderen met specifieke ondersteuningsbehoeften in een huiselijke, veilige, prikkelarme ruimte de hele dag ondersteunen. Op vrijdag helpt Sam onze schoolhond mee. Kinderen kunnen hier tot rust komen en extra ondersteuning krijgen om sociaal-emotioneel en/of cognitief sterker te worden om het basisprogramma in de groep beter te kunnen volgen.

Mex 6 jaar: “Voor ik naar huis ga, nog fijn even samen een spelletje doen”
Benthe 9 jaar: “Ik mag de hond uitlaten en kan dan alles vertellen van de week”
Remco 11 jaar: “Fijn tot rust komen en ik leer me beter concentreren”
 

Wil je meer weten over onze thuiskamer? Lees dan meer over onze thuiskamer bij onze documenten. Natuurlijk ben je ook altijd welkom om eens te komen kijken. 

Bolleboos en Peergroep

Met Bolleboos kunnen we kinderen, die aan de extra uitdaging (verrijkende leerstof) in de groep niet voldoende hebben, extra ondersteunen bij leren leren, leren denken en leren voelen. De peergroep is een bovenschoolse voorziening om samen met gelijkgestemden van andere scholen te werken aan: jezelf spiegelen, samenwerken, voor jezelf zorgen, jezelf en de ander uitdagen en breinkracht ontwikkelen om aan te slag te kunnen.
 Polly 8 jaar: “Ik leer dat als het niet in een keer lukt, ik het opnieuw kan proberen en ik vind het leuk dat we zoveel samenwerken!”

Leerlab en Doelab

Met het Leerlab kunnen we kinderen extra begeleiding bieden voor lezen, schrijven en/of rekenen. Het leerlab is er voor kinderen van groep 3 tot en met 8 om de basis te versterken op leergebied en natuurlijk groeit hierdoor hun zelfvertrouwen en leerplezier.
 Amira 11 jaar: “Ik snap het rekenen beter, omdat ze mij extra helpen”


Met het Doelab kunnen we onze kinderen op praktisch gebied in hun kracht zetten. De begeleiding is gericht op het versterken van alledaagse handelingen om op een fijne manier te functioneren in de maatschappij. Hierbij ligt de nadruk op het goed kunnen inzetten van je talenten nu en later.
 Roman 12 jaar: “Ik leer verstandige keuzes maken en weet waar ik goed in ben”

Rots en Water

Met Rots en Water kunnen we kinderen sociaal-emotioneel extra in hun kracht zetten en dat begint bij hun lichaam. Je leert samen over sociale vaardigheden en fysieke weerbaarheid door het werkelijk met elkaar te oefenen. Kinderen leren zich krachtig te voelen en eigen keuzes te maken (Rots), maar ook leren ze soepel mee te bewegen met de ander en samen te werken, spelen en leven (Water).
 Tijn 11 jaar: "Ik leer me goed concentreren en sterk staan!"

Schoolhond

Onze schoolhond Sam is elke vrijdag aanwezig in de thuiskamer, voor dier ondersteunende educatie en activiteiten. Het doel is de sociale vaardigheden, taal en het cognitief functioneren bij kinderen te verbeteren. Door bijvoorbeeld voor te lezen aan Sam ervaart een kind minder druk en voelt hij/zij ruimte voor het maken van fouten. Sam kan het zelfvertrouwen stimuleren, kan kalmeren, kan ontprikkelen en leert kinderen duidelijk te communiceren. Kinderen leren verantwoordelijkheid te nemen en duidelijk te zijn. Daarnaast is het doel plezier, ontspanning en kan Sam troost bieden.