Reeshoeve peuter met boerderijdieren

Peuter­opvang Reeshoeve

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)
Wij zijn een VVE-locatie en dat wil zeggen dat wij de kinderen Voor- en Vroegschoolse Educatie aanbieden. We werken met de methode Piramide die ons 8 thema’s per jaar aanreikt, zoals bijvoorbeeld de thema’s kleding, verkeer, wonen en feesten. Tijdens deze thema’s staan de taal-, reken- en sociaal emotionele ontwikkeling centraal. Rondom de verschillende thema’s laten we de kinderen kennis maken met taal, rekenen en laten we ze vooral ook veel leren van elkaar door samen te spelen en te ontdekken.

Ouderbetrokkenheid
Hoe leuk is het om af en toe samen met je kind een activiteit te doen op de peutergroep? Wij vinden het erg belangrijk dat ouders betrokken zijn bij de ontwikkeling van hun kind op de Reeshoeve. Dit vindt uiteraard plaats op de breng- en haalmomenten waarbij we een overdracht hebben en we de mogelijkheid bieden om even met je kind te spelen. Afhankelijk van het thema nodigen we regelmatig ouders uit om deel te nemen aan een activiteit, bijvoorbeeld een speurtocht met Sinterklaas, maar ook het voorlezen met opa’s en oma’s.

Gezonde voeding
We willen graag een gezonde uitstraling uitdragen. Wij bieden de kinderen in de ochtend fruit en water aan. Aan het einde van de ochtend lunchen we met de kinderen, waarbij we aandacht hebben voor gezonde voeding. Zo bieden we dagelijks groenten aan, het liefst uit onze eigen moestuin. In de middag krijgen de kinderen een gezond tussendoortje en suikervrije ranja.

Dagdelen
Bij ons kun je kiezen voor een contract van 40 weken, zonder de basisschool vakanties, of 52 weken. De gemeente Tilburg subsidieert voor 2 dagdelen gedurende 40 weken. Natuurlijk kun je ook meer dagdelen afnemen. Wij bieden een slaapmogelijkheid aan voor kinderen die de hele dag bij ons komen.

Openings­tijden

Maandag t/m vrijdag van 7.30 - 18.30 uur

Informatie en documen­ten

Landelijk registratienummer kinderopvang (LRK)
968825230

Adres

Langendijk 30
5043 NE Tilburg
Navigatieadres: Groenlostraat 3

Openings­tijden

Maandag t/m vrijdag van 7.30 - 18.30 uur

Adres

Langendijk 30
5043 NE Tilburg
Navigatieadres: Groenlostraat 3

Informatie en documen­ten

Landelijk registratienummer kinderopvang (LRK)
968825230