Onze visie

Op basisschool De Zuidwester werken we dagelijks vanuit onze vier pijlers. Hieronder vind je meer informatie over deze pijlers, we bieden een veilige basis voor een goede toekomst.
Basisschool De Zuidwester

Pedagogisch Sensitief

Veiligheid, rust en vertrouwen zijn de basis om tot ontwikkeling te komen. Op De Zuidwester zijn alle teamleden geschoold in pedagogisch sensitief handelen. Onze leerlingen krijgen een rijk aanbod op sociaal-emotioneel leren, zodat ze vertrouwen hebben in zichzelf en de ander. 

Uitstekend taal- en reken­onderwijs

Goede taal- en rekenvaardigheden dragen bij aan succes op school en in de verdere toekomst. De juiste focus daarop zorgt voor gelijke kansen. We bieden een taal- en rekenaanbod dat uitdagend en passend is en spreken hoge verwachtingen uit naar onze leerlingen.

Samenhang vanuit thema's

Vanuit betekenisvolle en gevarieerde thema’s bieden we ons onderwijs in samenhang aan. We willen dat leerlingen nieuwsgierig zijn naar de wereld om zich heen en dat ze deze steeds beter leren te begrijpen. We leren ze om kritisch na te denken en gebruik te maken van hun talenten.

Partnerschap

Voor een kansrijke ontwikkeling van ieder kind, betrekken we ouders en professionals actief bij onze school. Zorg en onderwijs organiseren we op school dichtbij het kind en ouders en vanuit korte lijntjes.

Pedagogisch Sensitief

Veiligheid, rust en vertrouwen zijn de basis om tot ontwikkeling te komen. Op De Zuidwester zijn alle teamleden geschoold in pedagogisch sensitief handelen. Onze leerlingen krijgen een rijk aanbod op sociaal-emotioneel leren, zodat ze vertrouwen hebben in zichzelf en de ander. 

Uitstekend taal- en reken­onderwijs

Goede taal- en rekenvaardigheden dragen bij aan succes op school en in de verdere toekomst. De juiste focus daarop zorgt voor gelijke kansen. We bieden een taal- en rekenaanbod dat uitdagend en passend is en spreken hoge verwachtingen uit naar onze leerlingen.

Samenhang vanuit thema's

Vanuit betekenisvolle en gevarieerde thema’s bieden we ons onderwijs in samenhang aan. We willen dat leerlingen nieuwsgierig zijn naar de wereld om zich heen en dat ze deze steeds beter leren te begrijpen. We leren ze om kritisch na te denken en gebruik te maken van hun talenten.

Partnerschap

Voor een kansrijke ontwikkeling van ieder kind, betrekken we ouders en professionals actief bij onze school. Zorg en onderwijs organiseren we op school dichtbij het kind en ouders en vanuit korte lijntjes.