Ons onderwijs

Ieder kind in Tilburg Oud Zuid heeft het recht om veilig, gezond, gelukkig en kansrijk op te groeien. Ieder kind is uniek en heeft zijn of haar eigen talenten. Samen met ouders, verzorgers en partners bieden wij een prettige, veilige en stimulerende leeromgeving waarin ieder kind zich optimaal kan ontwikkelen.
Kindcentrum De Triangel in MFA Zuiderkwartier

In een continu veranderende wereld stimuleren wij kinderen uitdagingen aan te gaan en flexibel in te spelen op deze uitdagingen. Hierin zijn wij zelf het voorbeeld. We streven er steeds naar het goede te behouden en te verbeteren wat verbeterd kan worden.

Onze uitgangspunten hierin zijn: 

  • Vertrouwen is de basis voor ons leer- en speelklimaat  
  • Met een uitdagende leeromgeving stimuleren we een actieve leer- en speelhouding  
  • Met rust, structuur en een fijne sfeer bieden we fysieke en emotionele veiligheid  
  • Ouders zijn actief betrokken bij onze opvang en ons onderwijs  
  • Samen leren we van en met elkaar  

Cultuur, basisvakken en een positief school­klimaat

Op De Triangel staan cultuur, goed onderwijs op de basisgebieden en een positief schoolklimaat centraal.

We hechten veel waarde aan een open, positieve en rustige sfeer in het kindcentrum, omdat dit een gunstig effect heeft op de prestaties van de kinderen. Hierin staan de kernwaarden respect, veiligheid en verantwoordelijkheid centraal.

In de ochtend werken we aan de basisvakken taal, spelling, begrijpend en technisch lezen en rekenen. We maken hierbij gebruik van erkende en actuele methoden die passen bij onze visie op goed onderwijs.

Muziek, beeldende kunst en sport zijn onmisbaar in de ontwikkeling van het kind en het ontdekken en uitbouwen van talenten. Het vergroot de wereld van onze kinderen en laat hen hun eigen kansen en krachten verkennen en uitbreiden. Daarom werken wij met vakleerkrachten gym, muziek en kunstzinnige en beeldende vorming. Daarnaast bieden wij een uitgebreid structureel aanbod aan kunst, dans, muziek en theater binnen én buiten de school.
Cultuur op De Triangel