Kinder­dag­verblijf

Kinderdagverblijf Floortje Nachtegaal

Baby-dreumesgroep (0 - 2,5 jaar)

Voor de allerjongsten is geborgenheid en veiligheid, als aanvulling op de gezinssituatie, erg belangrijk. De sfeer in de groep, de gezelligheid en het vrije spel wat wij aanbieden, sluit goed aan bij deze behoeften van jonge kinderen. De dreumesen kunnen al meer vrijheid aan. Zij hebben meer behoefte aan spanning en uitdaging en willen hun leefwereld groter maken. De pedagogisch professionals stemmen de activiteiten voor deze kinderen meer af op hun behoeften.

Wij willen een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van kinderen tot mondige, zelfstandige en onafhankelijke mensen met een eigen persoonlijkheid. Dit doen we door situaties te creëren die ervoor zorgen dat kinderen zo zelfstandig mogelijk kunnen functioneren, hun eigen individuele mogelijkheden kunnen ontdekken en samen te leven met anderen.

De kinderopvang biedt kinderen een eigen leefwereld waarin ze spelen, leren en vrienden maken. Pedagogische professionals spelen een belangrijke rol in die leefwereld. Zij zijn de volwassenen die met hen een vertrouwde relatie aangaan. Zo bieden ze alles wat een kind nodig heeft; de zorg voor veiligheid en welbevinden, autonomie en participatie, spelen, leren en sociale relaties. De basis voor goede kinderopvang is, volgens ons, de professionele interactie die pedagogisch professionals aangaan met de kinderen.

Ze zijn ervan overtuigd dat je een kind, kind moet laten zijn. Ze helpen kinderen de wereld te ontdekken. Door echt te kijken naar kinderen en aan te sluiten bij hun verwondering en fantasie. Door te zien wat ze op dat moment nodig hebben en de omgeving te creëren die daarvoor nodig is; veilig, geborgen, uitdagend. We vinden het belangrijk dat kinderen opgroeien in een vertrouwde en veilige omgeving. Onze pedagogisch professionals stimuleren de ontwikkeling van uw kind door het aanbieden van allerlei activiteiten. Kinderen leren veel van elkaar en leren spelenderwijs. Wij leren de kinderen goed kennen en kunnen ouders bijstaan bij vragen hebt over de ontwikkeling of de opvoeding.

Kinderdagverblijf Floortje Nachtegaal

Wij bieden emotionele veiligheid door te zorgen voor een goede sfeer, o.a. door interesse tonen, humor, zorgen voor elkaar, positief kijken, luisteren en oogcontact maken. We creëren momenten van rust in kleine groepjes en maken plezier met activiteiten in een veilige maar wel stimulerende omgeving waarbij de vaste groep kan worden losgelaten en in ruimtes en met kinderen van andere groepen kan worden gespeeld.

Baby’s hebben een grondbox, waar ze ongestoord rond kunnen rollen en kruipen. We zorgen tijdens de voeding en verschoning dat er oogcontact is, er vindt zo één op één interactie plaats. De dreumesen hebben de mogelijkheid om hun zelfstandigheid te ontwikkelen. Wij zijn in de buurt om een handje te helpen als dit nodig is. We volgen een vast dagritme met veel herhaling en routines. Zo weten de kinderen wat er gaat gebeuren en dat geeft een veilig en vertrouwd gevoel.

We stimuleren de persoonlijke ontwikkeling door kinderen te ondersteunen, uit te dagen, belangstelling te tonen en complimenten te geven. Bijvoorbeeld jonge kinderen bij het bewegen, omrollen, optrekken e.d. We stimuleren kinderen als ze iets nieuws proberen door een gevarieerd en voldoende uitdagend aanbod, we geven hen de tijd daarvoor en forceren niets. Door te kijken wat kinderen nodig hebben voor hun ontwikkeling bieden we thema’s, spelmateriaal en  activiteiten aan. Er is natuurlijk ook ruimte voor vrij spel. We zorgen voor een goed voorbereide ruimte met speelplekken en spelmateriaal dat voor kinderen vrij toegankelijk is. Passend bij de leeftijd en waarin ze zelf keuzes kunnen maken.

Onze groepen zijn ingericht met speelplekken en we werken regelmatig met thema’s die zichtbaar zijn in de groep. We hebben voor de kinderen een rijke stimulerende speelleeromgeving gecreëerd, met aandacht voor eigen initiatieven van kinderen. Hierdoor worden de kinderen uitgedaagd zelf op ontdekking uit te gaan, de materialen te verkennen en ervaringen op te doen. We werken graag met ‘onaf’ natuurlijk materiaal, waar kinderen hum fantasie op los kunnen laten. En we hebben een aparte rustige en veilige plek voor de allerkleinsten.

Kinderdagverblijf Floortje Nachtegaal

Dagritme

Een goed dagritme komt tegemoet aan de basisbehoeften van kinderen, omdat het hen structuur, veiligheid biedt. Het dagritme sluit aan bij de ontwikkeling van de kinderen; bij baby’s sluit het aan bij hun bioritme van thuis en naar mate kinderen ouder worden, kunnen ze zich beter aanpassen aan het ritme van de groep.

De dagindeling voor baby’s en dreumesen is op het individuele kind gericht om zo veel mogelijk het ritme van thuis aan te houden voor wat betreft het eten en slapen. De beschreven verschoon -en voedingstijden kunnen aangepast worden aan het dagritme/ behoefte van uw kind. Zo ook met groentehapjes of flesvoedingen. Er zijn wel een aantal vaste momenten, die dagelijks terugkeren:

7.15-9.00 uur: Alle kinderen worden gebracht en vrij spel of activiteiten aanbod.
09.00-9.30 uur: Gezamenlijk opruimen. De kinderen gaan aan tafel en krijgen gepureerd, geprakt of stukjes fruit.
10.00 uur: Kinderen worden verschoond en degenen die een ochtendslaapje nodig hebben worden in bed gelegd.
10.15-11.15 uur: Thematische activiteit. (VVE startblokken)
11.30 uur: Kinderen die brood eten gaan aan tafel, we eten gezamenlijk een boterham en drinken een beker melk.
12.30-13.00 uur: Kinderen die daar behoefte aan hebben gaan slapen, de andere kinderen gaan spelen.
14.30 uur: Kinderen die twee slaapjes doen gaan rond deze tijd slapen. De kinderen die wakker blijven krijgen groenten en drinken aangeboden.
15:30-16.15 uur: Vrije spel of aanbod thematische activiteit.
16.30-18.00 uur: Kinderen worden opgehaald en vrij spel of activiteiten aanbod.

Kinderdagverblijf Floortje Nachtegaal